BORIS BOINCEAN: Este necesară crearea unui sistem de monitorizare a nivelului de fertilitate a solurilor din țara noastră

25 nov 2022
Institutul de Cercetări pentru Culturile de Câmp „Selecția” pledează pentru elaborarea și implementarea în țara noastră a unui program științific interdisciplinar de promovare a unui sistem agricol durabil.

Ideea a fost lansată de doctorul habilitat, profesorul cercetător Boris Boincean, directorul ICCC „Selecția”, la o conferință națională privind schimbările climatice în silvicultura și agricultura țării noastre, desfășurată vineri, 25 noiembrie, la Chișinău.

În opinia sa, problema principală a terenurilor arabile din țara noastră este cantitatea insuficientă de materie organică introdusă în sol și dominarea proceselor de descompunere asupra celor de sinteză a acesteia. În consecință, solul este expus unui proces de compactare, de reducere a capacității de a acumula apa din precipitațiile atmosferice și de eroziune.

Printre factorii ce contribuie la agravarea situației se numără: ponderea dominantă a culturilor prășitoare în structura suprafețelor de însămânțare, folosirea excesivă a arăturii și îngrășămintelor organice, micșorarea suprafețelor cu vegetație perenă.

Măsurile necesare pentru redresarea stării de lucruri țin de plantarea fâșiilor forestiere de protecție, construcția rezervoarelor cu apă, extinderea suprafețelor de culturi perene în asolament, folosirea îngrășămintelor verzi etc.
Un management durabil și rezilient al solului mai presupune prezența permanentă a rădăcinilor vii în sol, acoperirea cu resturi vegetale, limitarea aratului cu plug cu cormană, diversificarea asolamentului, integrarea animalelor în agroecosisteme.

Boris Boincean a mai pledat în context pentru crearea unui sistem de monitorizare a nivelului de fertilitate a solurilor din țara noastră, dezvoltarea industriei de producere a biogazului, condiționarea subvențiilor de aplicarea managementului durabil și rezilient al solului.

Unul din principalele obiective ale conferinței sus-menționate l-a constituit elaborarea unei foi de parcurs pentru a răspunde provocărilor generate de schimbările climatice în domeniile agricultură și silvicultură din țara noastră.
 
Pentru detalii, contactaţi:
 
Boris BOINCEAN,
directorul ICCC „Selecţia”
Tel.: 069889054
bboincean@gmail.com
loading ...