CUM EVALUĂM STAREA SEMĂNĂTURILOR DE TOAMNĂ. Când este momentul oportun pentru fertilizare

13 mar 2023
Sunt bine cunoscute problemele și preocupările agricultorului în perioada de iarnă referitor la starea fiziologică a culturilor cerealiere de toamnă. Această etapă este una din cele mai importante, iar uneori imprevizibilă pentru aceste culturi. Institutul de Cercetări pentru Culturile de Câmp, „Selecția” a prezentat care este starea culturilor de toamnă la etapa actuală, tehnica diagnosticării acestora care poate fi aplicată de orice fermier, dar și câteva sfaturi pentru fertilizare și alegerea corectă a premergătorilor pentru semănăturile din toamna 2023.

În toamna anului 2022 semănaturile culturilor cerealiere s-au aflat într-o situație mai bună datorită ploilor căzute în a 2 decadă a lunii septembrie. În așa condiții, plantele au înfrățit destul de bine practic pe întreg teritoriul republicii. Totodată, plantele pe câmpurile însămânțate la sfârșitul lunii octombrie, începutul lunii noiembrie au răsărit, dar n-au dovedit sa înfrățească din cauza temperaturilor scăzute atât în aer cât și la sol. Condițiile stabilite în lunile decembrie și ianuarie au permis dezvoltarea lentă a plantelor de grîu și orz de toamnă, informează Institutul de Cercetări pentru Culturile de Câmp, „Selecția”.

Potrivit specialiștilor de la „Selecția”, în anul curent, plantele atât de grâu cât și de orz de toamnă au trecut cu succes prima fază de călire, iar a doua s-a desfășurat incomplet din cauza perioadelor cu temperaturi pozitive stabilite în lunile decembrie-ianuarie. În această perioadă temperaturile diurne au înregistrat nivelul de 10-12 oC și mai mult, iar cele nocturne - 0 oC cu înghețuri slabe. Acest regim nestandard de iernare a plantelor de culturi cerealiere de toamnă a scăzut semnificativ gradul de călire.

Următoarele scăderi de temperatură a aerului până la -5-7 oC într-o măsură oarecare au restabilit călirea plantelor și deaceea în a doua decadă a lunii februarie starea semănăturilor este destul de satisfăcătoare.

E necesar un control permanent al câmpurilor evidențiate. În caz de temperaturi negative, mai jos de -10 oC, în deosebi fără zăpadă, e necesară luarea probelor de pe câmpuri contraste la soiuri diferite conform metodei expres în scopul determinării vitalității plantelor.

Tehnica diagnosticii stării semănăturilor de toamnă constă în următoarele:

Pe diagonala câmpului, în 20-30 de puncte, în dependență de suprafața lui, se iau probe în număr de 5-7 plante cu tot cu sol pentru evitarea vătămării nodului de înfrățire și a rădăcinii, care trebuie să aibă o lungime de 1,5-2 cm. Monolitele cu plante se amplasează în pungi de hîrtie pe care se înscriu datele necesare. Probele se i-au la temperaturi nu mai scăzute de - 8 oC. Acest fapt este important în cazul când se i-au multe probe și apare posibilitatea unui îngheț suplimentar a plantelor din pungi, ceea ce duce la denaturarea stării plantelor. Pentru evitarea unor astfel de situații, probele necesită învelite.

Probele luate se țin timp de 24 ore la temperatura de +3, +7 oC în încăperi răcoroase și nici de cum nu se pun direct la cald. Lumina nu este necesară.

Pentru examinarea obiectivă a vitalității plantelor este foarte necesar ca acest proces se decurgă lent.

După dezghețare, plantele atent se eliberează de sol și se spală. De la nodul de înfrățire atât tulpinițele cât și rădăcinuțile se taie la 1-2 cm și se aranjează într-un vas, fundul căruia este acoperit cu hârtie de filtru umedă și vată. Plantele neînfrățite se taie la 3-4 cm de la semință, iar coleoptilele și semînțele umflate se lasă fără schimbare. Umiditatea hîrtiei de filtru se reglează în așa mod ca plantele să nu se usuce și nici să stea în apă.
Pentru păstrarea mediului umed vasul se acoperă cu sticlă sau carton. Vasul de sticlă poate fi înlocuit cu pungi de polietilenă.

Temperatura de revitalizare trebuie să fie nu mai joasă de +24, +25 oC pe parcursul a 2-3 zile. În cazul situației de stres (jeruri severe) termenul de revitalizare se prelungește cu 1-2 zile. Condițiile date diferențiază clar starea plantelor examinate. Plantele înfrățite au un spor în creștere de 1-2 cm, iar cele neînfrățite - 0,7-1,5 cm.

Analiza:

Regenerarea slabă a plantelor denotă impactul puternic a factorilor nefavorabili de iernare, dar regenerarea intensivă - demonstrează vitalitatea plantelor din proba luată și în consecință starea semănăturilor în câmp.

Plantele analizate se împart în:
  • regenerate normal
  • neregenerate
  • pseudoregenerate (creștere de 3-5 mm).
E cunoscut faptul, că nu toate plantele regenerate sunt destul de viabile. Uneori se observă transparența tecii frunzei ce se lămurește prin digerarea conusului de creștere. Astfel de semănături chiar dacă se păstrează, primăvara mult timp suferă și au o capacitate de producție scăzută.

Se numără plantele pe grupe și se calculează procentul de plante regenerate, slab regenerate și pierite.

O altă metodă recomandată este aplicarea unei minesere direct pe semănături în câmp. Ea presupune acoperirea unei suprafețe de 1,0-1,5 m2 cu peliculă instalată pe suport cu înălțimea de 30-40 cm de la sol.
Metoda dată permite plantelor de a regenera cu 10-15 zile mai repede și demonstrează starea reală a semănăturilor.

Administrarea îngrășămintelor suplimentare se efectuează cu precauție

Plantele bine înfrățite din toamnă se fertilizează la sfârșitul înfrățirii - începutul formării paiului. Întroducerea mai timpurie a îngrășămintelor poate provoca primăvara o înfrățire suplimentară care nu este de dorit, deoarece densitatea mare a plantelor poate duce la istovirea lor.

Pe semănăturile unde plantele sunt slab înfrățite sau neînfrățite din toamnă administrarea suplimentară a îngrășămintelor de azot este obligatorie primăvara devreme, care stimulează o creștere și înfrățire satisfăcătoare a plantelor și o vegetație activă.

Cu regret, mulți fermieri aplică îngrășămintele suplimentare în perioada de iarnă până la reluarea vegetației. Nu recomendăm acest lucru, deoarece stresurile fiziologice sunt posibile și în luna martie prin mari oscilații de temperaturi ziua și noaptea.

Perioada dată este cea mai periculoasă pentru culturile cerealiere de toamnă și poate duce la pieirea lor, analogic anului 2003. Pentru evitarea acestor situații se recomandă fertilizarea suplimentară după reluarea vegetației în dependență de starea dezvoltării plantelor pe fiecare câmp în parte. Adâncimea de încorporare a îngrășămintelor se efectuează la nivelul nodului de înfrățire.

Este necesar de studiat gradul de înburuienare, procurarea volumului necesar de erbicide pentru prelucrarea calitativă și timpurie a semănăturilor etc.

Cum alegem terenurile pentru semănăturile din toamna 2023

Reeșind din faptul că primăvara anului 2023 începe cu un deficit enorm de apă în straturile mai adînci a solului, inclusiv și în semănăturile de grâu și orz de toamnă amplasate după premergători târzii, trebuie să ne gândim după care premergător v-om semăna culturile cerealiere de toamnă la toamnă.

În acest context, recomandăm reducerea suprafețelor sub floarea soarelui, care din cauza deficitului enorm de apă în straturile mai adînci ale solului va suferi considerabil. Astfel, v-om avea de pierdut atît cu floarea soarelui cât și cu culturile cerealiere de toamnă. Propunem folosirea semănăturilor de borceag de primăvară în calitate de premergător pentru culturile cerealiere de toamnă. Semințele de măzăriche de primăvară și ovăz pot fi procurate la ICCC „Selecția”. Folosirea borceagului de primăvară va reduce și necesitatea în îngrăsăminte minerale de azot și folosirea pesticidelor în semănăturile culturilor cerealiere de toamnă.

Sursa: selectia.md
 
loading ...