DE CE ÎN 2020 S-A MICȘORAT PRODUCȚIA AGRICOLĂ? Vezi ce spun statisticile

01 feb 2021
 
Biroului Național de Statistică anunță că, în anul 2020 producția globală agricolă în gospodăriile de toate categoriile, potrivit estimărilor preliminare, a constitui 72,9%. Micșorarea producției globale agricole a fost determinată de scăderea producției vegetale cu 35,9% (care a cauzat reducerea indicelui general al producției globale agricole cu 26,1%) și al producției animaliere – cu 3,8% (-1%).
 
La capitolul FITOTEHNIE, recolta în 2020, comparativ cu cea din 2019, se caracterizează prin micșorarea considerabilă a volumului cerealelor şi leguminoaselor boabe – cu 2 054 mii tone sau cu 57,9% mai puțin (din ele a porumbului pentru boabe – cu 1 352 mii tone (cu 63,5%), a grâului – cu 579 mii tone (cu 50,5%), a orzului – cu 62 mii tone (cu 36,6%) și a leguminoaselor-boabe – cu 24 mii tone (cu 47,0%)), a soiei – cu 33 mii tone (cu 52,4%), a floarei soarelui – cu 324 mii tone (cu 40,0%), a rapiței – cu 30 mii tone (cu 39,2%), a culturilor bostănoase alimentare – cu 15 mii tone (cu 35,1%), a sfeclei de zahăr cu 183 mii tone (cu 30,2%), a strugurilor – cu 184 mii tone (cu 27,9%), a legumelor, total – cu 82 mii tone (cu 26,8%) și a fructelor, nucilor și pomușoarelor – cu 198 mii tone (cu 23,3%).
 
Întreprinderile agricole au produs partea principală a volumului de sfeclă de zahăr – 91,8%, rapiţă – 89,0%, tutun – 88,9%, cereale şi leguminoase pentru boabe (exclusiv porumb) – 70,8%, floarea-soarelui – 69,4%. Totodată, 96,5% din volumul total de culturi bostănoase, 86,6% de cartofi, 80,2% de legume, 73,5% de struguri, 73,2% de porumb pentru boabe, 67,1% de fructe, nuci și pomușoare şi 50,1% soia au fost produse de gospodăriile populaţiei și de către fermieri.
 
ZOOTEHNIE ȘI AVICULTURĂ: Creșterea vitelor şi a păsărilor (în masă vie), în gospodăriile de toate categoriile, a scăzut cu 0,8%, din cauza micșorării volumului producţiei animale cu 10,7% în gospodăriile  populației. În același timp, în întreprinderile agricole creşterea vitelor şi păsărilor  s-a majorat cu 10,9%.
 
Producţia de lapte și de ouă în gospodăriile de toate categoriile a scăzut, respectiv, cu 12,4% și cu 6,6%. Și asta pentru că s-a micșorat volumul  producţiei atât în întreprinderile agricole, cât și în gospodăriile populației.
 
La 1 ianuarie 2021, faţă de data respectivă a anului trecut, a fost înregistrată micșorarea efectivului de animale în gospodăriile de toate categoriile, cu excepția numărului de vaci în întreprinderile agricole, care a crescut cu 13,1%.

DE CE ÎN 2020 S-A MICȘORAT PRODUCȚIA AGRICOLĂ? Vezi ce spun statisticile

DE CE ÎN 2020 S-A MICȘORAT PRODUCȚIA AGRICOLĂ? Vezi ce spun statisticile

DE CE ÎN 2020 S-A MICȘORAT PRODUCȚIA AGRICOLĂ? Vezi ce spun statisticile

loading ...