EVOLUȚIA PIEȚELOR DE CONSUM PENTRU ULEIURILE ESENȚIALE

19 jul 2023
Analiza comerțului internațional cu uleiuri esențiale ne demonstrează, că este un sector specific și cu propriile reguli de dezvoltare a afacerilor, cu reguli de joc bine determinate în baza experienței anterioare, care sunt doar ajustate neesențial din punct de vedere al parametrilor de calitate și mai mult din punct de vedere al marketingului.

Comerțul internațional cu uleiuri esențiale a fost analizat pentru 10 ani (anii 2012-2021) și pentru a înțelege mai bine tendințele internaționale de dezvoltare a sectorului PAM, care au fost separate în două perioade (perioada I – 2012-2016 și perioada II – 2017-2021) și comparate între ele.
 
Varietatea culturilor permite de a cultiva pe un areal extins a PAM.
 

 
Analizând tabelul, constatăm că importul mondial de uleiuri esențiale în perioada anilor 2017-2021 a sporit cu 36,1% în comparație cu anii 2012-2016, ceea ce ne demonstrează că produsele obținute din PAM sunt oportune de dezvoltat în RM și este un sector de perspectivă, deoarece valoarea exporturilor de uleiuri esențiale este doar în creștere continuă.
 
Analiza importului de uleiuri esențiale ne demonstrează, că cei mai mari importatori valoric sunt țările care tradițional dezvoltă acest sector cum ar fi SUA (cota 21%), Franța (8,2%), Germania (7,3%), Regatul Unit (6,0%) și China (5,0%), iar în cazul importului cantitativ a uleiurilor esențiale avem următoarea situație, unde lideri sunt: Trinidad și Tobago (29,2%), SUA (14,2%), Germania (6,3%) și Regatul Unit (4,0%).

În importul mondial de uleiuri esențiale cele mai mari țări importatoare sunt SUA, Franța, Regatul Unit și Germania, unde țările date sunt relativ aproape de RM și ușor poate fi asigurată logistica pentru export a țării.

În continuare, un lucru important în comerțul internațional cu uleiuri esențiale este exportul mondial, care pentru o mai bună analiză va fi analizat în dinamică pentru anii 2012-2021.


 
Analiza exportului cu uleiuri esențiale ne demonstrează, că cei mai mari exportatori valoric sunt țările cum ar fi: India (cota 15,9%), SUA (13,6%), China (8,5%), Franța (8,3%) și Brazilia (6,0%), iar în cazul importului cantitativ a uleiurilor esențiale avem următoarea situație, unde lideri sunt: Brazilia (cota 21,6%), SUA (12,7%), India (11,3%) și China (10,0%).

În exportul mondial de uleiuri esențiale cei mai importanți operatori sunt India, SUA, Franța, Brazilia și China, unde țările din Asia cunosc un ritm mult mai rapid de dezvoltare.

Bibliografie: GHID. Tehnologii și inovații în sectorul plantelor aromatice și medicinale în contextul schimbărilor climatice. Victor Melnic, Andrei Zbancă, Dumitru Stratan.
loading ...