MOLDOVA VA PRODUCE COMBUSTIBIL ȘI FERTILIZANȚI DIN DEȘEURI ANIMALE. Pentru asta, am primit 13 milioane de euro de la Banca Mondială

19 jul 2022
Combustibil și fertilizanți din deșeuri animale – ar putea deveni realitate și pentru Moldova. Despre asta s-a discutat astăzi în cadrul prezentării unui studiu de fezabilitate privind crearea unității de gestionare a subproduselor de origine animală (SOA), care nu sunt destinate consumului uman.

În baza studiului, Proiectul Agricultura Competitivă în Moldova (MAC-P) va derula procedurile de achiziție a utilajelor și de creare a unității specializate. În acest sens, MAC-P a primit o finanțare suplimentară de la Banca Mondială în valoare de 13 milioane de euro.

Ministrul MAIA Vladimir BOLEA a menționat: Construirea acestei unități are o importanță majoră pentru industria zootehnică, pentru siguranța alimentară a Republicii Moldova și pentru valorificarea oportunităților de export a producției de origine animală. Vom încuraja toate acțiunile pentru realizarea cu succes a acestui proiect, astfel încât în 2024 să ne bucurăm împreună de rezultatele obținute

Potrivit lui Liviu Gumovschi, directorul executiv al Unității de implementare și monitorizare a proiectelor în domeniul agriculturii, finanțate de Banca Mondială, MAC-P planifică o serie de alte activități conexe, printre care crearea unui registru central pentru toți producătorii de SOA, crearea sistemului de colectare și transportare SOA, implementarea principiilor HACCP la unitatea de prelucrarea a SOA.

Realizarea acestui proiect presupune două faze. Prima este etapa de documentare, pe care o încheiem astăzi, urmată de crearea infrastructurii critice, prin elaborarea cadrului de reglementare, construcția și dotarea cu echipamente a unității de gestionare a SOA, crearea unui call centru pentru operatorii SOA și, nu în ultimul rând, informarea tuturor părților interesate, a declarat Liviu Gumovschi.

Subprodusele de origine animală sunt reprezentate de cadavre întregi sau porțiuni de cadavre de animale, precum și alte deșeuri provenite de la animale, improprii consumului uman. În funcție de riscurile pentru sănătatea publică și animală, subprodusele de origine animală sunt clasificate în trei categorii. Prima categorie, cea mai periculoasă, include animale suspecte sau confirmate cu boli grave. În aceeași categorie sunt incluse deșeurile de catering provenite din mijloace de transport folosite la nivel internațional (transport aerian, naval, rutier, pe căi ferate). Cea de-a doua categorie include gunoi de grajd, fetuși, ovule sau păsări moarte în ou ș.a. Din cea de-a treia categorie fac parte carcasele sau cadavrele de animale sacrificate în abator.

În prezent, metodele de eliminare a deșeurilor animale utilizate în țara noastră nu sunt conforme cu cele mai bune practici internaționale și presupun riscuri înalte pentru sănătatea publică și mediu. Anual, de la abatoare, fabrici de procesare, unități de alimentație publică sunt generate cca 26 de mii de tone de deșeuri animaliere, numite subproduse de origine animală nedestinate consumului uman.

Pe teritoriul țării există patru companii care prelucrează SOA din a treia categorie, însă niciuna nu este autorizată să proceseze SOA din categoria 1 și 2.

Reamintim că, la 1 iulie 2022, Parlamentul Republicii Moldova a votat proiectul de lege cu privire la alocarea unui lot de teren pe care urmează să fie amplasată unitatea de gestionare SOA. Lotul pe care va fi construită stația se află la Criuleni și, în prezent, se află în gestiunea Întreprinderii de Stat „Stațiunea Didactică Experimentală Criuleni”. Conform prevederilor legale, Agenția Proprietății Publice urmează să asigure delimitarea terenului cu suprafața de 2.5 ha din lotul cu suprafața de circa 97 ha.

MOLDOVA VA PRODUCE COMBUSTIBIL ȘI FERTILIZANȚI DIN DEȘEURI ANIMALE. Pentru asta, am primit 13 milioane de euro de la Banca Mondială

MOLDOVA VA PRODUCE COMBUSTIBIL ȘI FERTILIZANȚI DIN DEȘEURI ANIMALE

Pentru asta, am primit 13 milioane de euro de la Banca Mondială

MOLDOVA VA PRODUCE COMBUSTIBIL ȘI FERTILIZANȚI DIN DEȘEURI ANIMALE. Pentru asta, am primit 13 milioane de euro de la Banca Mondială

loading ...