MONITORING FITOSANITAR, REALIZAT DE INSPECTORII ANSA

29 mai 2023
Anual, ANSA aprobă și execută Programul de monitorizare a organismelor dăunătoare și de carantină a plantelor. Astfel, pentru anul 2023, Programul vizează 27 de organisme ceea ce constituie peste 850 de mii de lei alocați pentru investigările de laborator și confirmarea organismului dăunător.

Altă metodă de evidență este depistarea speciilor nocive cu ajutorul mijloacelor de capturare. Acestea includ: capcanele electrice, capcanele feromonale, hrănitoare sau colorate.

Pentru monitorizarea insectelor dăunătoare plantelor și depistarea apariției celor de carantină pe teritoriul Republicii Moldova, Agenția asigură anual, cu ajutorul capcanelor feromonale, supravegherea a 23 de specii de insecte, inclusiv și a celor cu relevanță de carantină fitosanitară.Inspectorii fitosanitari din cadrul subdiviziunilor teritoriale ANSA au ca scop exercitarea controlului şi supravegherea dezvoltării organismelor dăunătoare, cu efectuarea observărilor sistematice asupra fazelor fenologice ale culturilor agricole în raport cu stadiile de dezvoltare a dăunătorilor şi a bolilor. Precum şi evidența operatorilor de plante, de produse de origine vegetală şi de alte bunuri conexe supuse controlului fitosanitar.

Totodată, aceștia monitorizează sistematic dezvoltarea plantelor şi a organismelor nocive, care se manifestă la culturile agricole, culturile pomicole şi flora spontană, precum şi protecția acestora. La fel, sistematic, efectuează cercetări de traseu, în scopul determinării componenței speciilor şi caracteristicii calitative a populației dăunătorilor şi bolilor, precum şi  fazele de dezvoltare a culturilor agricole, a dăunătorilor şi bolilor. Monitorizează beneficiarii funciari, indiferent de subordonarea şi tipul lor de proprietate, privind aplicarea măsurilor de protecție a plantelor şi lichidarea organismelor periculoase, informează ANSA.

Pe parcursul unui an agricol, inspectorii fitosanitari duc evidența asupra dezvoltării și răspândirii a peste 600 de obiecte nocive.Ca rezultat al monitorizării fitosanitare, inspectorii informează publicul și acordă asistență metodologică și informațională persoanelor juridice și fizice din teritoriul deservit. Elaborează și emit înștiințări și buletine de avertizare, unde sunt incluse recomandările vizavi de măsurile de combatere necesare pentru aplicare.
loading ...