MUSCULIŢA ALBĂ DE SERĂ – identificare, combatere, tratament

17 mai 2022
ETAPELE DEZVOLTĂRII, UNDE POT FI GĂSITE

Oul are 0,25 mm în lungime, alb-gălbui, peste 2 zile devine cenușiu-violet, în formă de con cu peţiol scurt. Se găsește pe partea inferioară a frunzelor, frecvent în formă de inel sau semiinel. Larva este ovală, verzuie-pală, aplatizată, cu aspect de solz. Se găsește pe partea inferioară a frunzelor, iar la populaţii mari– peste tot.

Adultul amintește de o molie, când întind aripile, formează o suprafaţă aproape plană; dimensiuni mici. Se găsește pe partea inferioară a frunzelor, iar la populaţii mari, peste tot.

PLANTELE-GAZDĂ

Specie polifagă și atacă peste 200 de plante ornamentale (crizantema, Pelargonium, Fuchsia, Gerbera și altele) și legumicole, în special pe vânătă, tomate, ardeiul gras, castravetele și altele.

MANAGEMENTUL ÎN CÂMP

Prevenirea și combaterea non-chimică:
  • organizatorice: înfiinţarea serei la 2-3 km de câmpurile cu solanacee; „îngrădirea” serei cu plantaţii de ceapă, usturoi, morcov, sfeclă, porumb, cereale etc., adică pe care nu se dezvoltă musculiţa; posibilităţi de reglare a regimului termic și hidric permanent;
  • agronomice: îngrășarea solului pentru obţinerea culturilor de solanacee viguroase și sănătoase; control viguros ale plantelor destinate introducerii în circuit agricol de seră, câmp deschis, locuinţe etc.; plantarea la distanţă optimă și neînghesuirea printre rânduri a unor culturi străine decât cea cu destinaţie exactă; nepermiterea plantării în sere și câmp deschis a plantelor infestate; după fiecare ciclu de vegetaţie se face dezinsectarea generală a serelor industriale cu insecticide recomandate;
  • igienă culturală: menţinerea serei într-o curăţenie perfectă; înlăturarea florii spontane din sere şi vecinătatea lor, care sunt plante-gazde intermediare ale musculiţei albe de seră; înlăturarea plantelor infestate din seră și din jurul ei;
  • blocarea accesului dinafară la musculiţă și alte insecte dăunătoare: la intrările în sere și ferestrele de aerisire se instalează plase specializate (similar tifonului) împotriva insectelor de dimensiuni foarte mici.


COMBATEREA BIOLOGICĂ
 
  • Aplicarea capcanelor galbene lipicioase pentru combatere după indicaţiile de la producător;
  • Utilizarea agenţilor biologici de producere autohtonă (sau din alte ţări) la comandă ca: viespile parazitoide (Encarsia formosa), ploșniţele prădătoare (Macrolophus pygmaeus), acarienii prădători (Amblydromalus limonicus, Amblyseius swirskii) și preparatul biologic Verticillin pe baza ciupercii Verticillium lecanii sub formă de pulbere umectabilă și altele. Toate aceste biopreparate se utilizează în sere și câmp deschis strict respectând instrucţiunile și recomandările producătorului.
  • În seră sau în câmp deschis să se protejeze parazitoizii şi prădătorii (mulţi, dar neobservabili și nenumărabili) prin neformarea vacuumului toxic. Preparat biologic: Pelecol (esterii etilici ai acizilor grași din ulei de rapiţă) 8,0-10,0 g/l.

COMBATEREA CHIMICĂ

Legumicolele din seră se recoltează la 2-3 zile pentru consum recent în stare crudă, astfel la necesitate se aplică preparate chimice cu grad de toxicitate foarte redus, până la înflorirea plantelor, inclusiv remanenţă de scurtă durată ca:
  • tomate de seră – Admiral 10 EC (piriproxifen) 0,2-0,3 g/l; Arrivo 25 EC (cipermetrin) 0,24-0,32 g/l; Confidor SL 200 (imidacloprid), 0,5-0,6 g/l; Focus 700 WDG (imidacloprid) 0,2-0,3 g/kg; Warrant 200 SL (imidacloprid), 0,5-0,6 g/l;
  • tomate şi ardei de seră – Actellic 50 EC (pirimifos-metil) 1,5 g/l;
  • solanaceele din câmp deschis nu se stropesc cu preparate chimice, fiindcă cele aplicate împotriva altor insecte dăunătoare menţin populaţiile musculiţei sub pragul economic de dăunare; totuși, dacă populaţiile vor depăși PED, atunci în culturile de tomate, vinete, ardei etc. se va aplica Actellic 50 EC (pirimifos-metil) 1,0-1,5 g/l în câmp deschis și 3,0-5,0 g/l în seră. La posibilitate, se pot amesteca două produse din grupe diferite.

În perioada de fructificare, se vor aplica tratamente numai cu preparate biologice.

Atenţie 1: După o stropire cu un insecticid, vor muri doar stadiile sensibile care au fost prezente în momentul tratării sau în perioada cât substanţele chimice rămân active. În celelalte stadii de dezvoltare, dăunătorul supravieţuiește și continuă să dăuneze. Astfel, poate apărea necesitatea de a repeta tratamentele chimice la un interval de câteva zile şi numai la o avertizare precisă.

Atenţie 2: Demult se cunoaște că există rase de musculiţă rezistente la una sau altă substanţă chimică, de aceea, pentru păstrarea eficacităţii insecticidului, trebuie de aplicat strategia de evitare a dezvoltării rezistenţiei sau așa-numita „rotaţie” a grupelor de substanţe chimice.

Atenţie 3: Condiţie obligatorie la stropitul chimic este pulverizarea dedesubtul frunzelor, fiindcă acolo se localizează musculiţa și formează colonii: astfel și eficacitatea devine mai înaltă. Întotdeauna respectaţi instrucţiunile de utilizare, dozare și precauţiile!
 
Sursa: Protecţia integrată a culturilor solanacee și rezilienţa la schimbările climatice. Ghid practic pentru producătorii agricoli. Autori: Asea TIMUŞ, doctor în știinţe agricole, Antolie FALĂ, doctor în știinţe biologice.

MUSCULIŢA ALBĂ DE SERĂ – identificare, combatere, tratament

MUSCULIŢA ALBĂ DE SERĂ – identificare, combatere, tratament

MUSCULIŢA ALBĂ DE SERĂ – identificare, combatere, tratament

loading ...