ODIMM, USAID ŞI GUVERNUL SUEDIEI SUSȚIN DIGITALIZAREA AFACERILOR DIN REPUBLICA MOLDOVA

19 apr 2022
Organizația pentru dezvoltarea sectorului întreprinderilor mici și mijlocii (ODIMM) și Proiectul Tehnologiile Viitorului, finanțat de USAID și Guvernul Suediei, au semnat astăzi un Acord de parteneriat pentru sprijinirea digitalizării mediului de afaceri din Republica Moldova. Acordul de parteneriat stabilește angajamentul de a susține modernizarea și competitivitatea IMM-urilor, transformarea digitală și implementarea inovațiilor digitale în activitatea antreprenorială din Republica Moldova.

Pentru perioada 2022-2026 partenerii își propun dezvoltarea și implementarea a două programe naționale:
  • Dezvoltarea și implementarea unui Program de transformare digitală a IMM-urilor;
  • Dezvoltarea, lansarea și implementarea unui Program de susținere a inovațiilor digitale și a start-upurilor tehnologice.
În acest sens, cei doi parteneri își vor uni eforturile pentru proiectarea mecanismelor de implementare a programelor de suport antreprenorial prin adaptarea necesităților companiilor autohtone la standardele internaționale și ajustarea la noua eră digitală.

Inovația digitală constituie un factor cheie în transformarea proceselor economice, locurilor de muncă și a societății în ansamblu, contribuind la reducerea decalajului social și economic. Trebuie să ne încadrăm în acest trend internațional. În acest sens, ne dorim ca toate oportunitățile și posibilitățile care se deschid într-o economie și societate digitală să fie accesibile și utilizate de către cetățeni și oameni de afaceri din Republica Moldova. Moldova dispune de toate resursele necesare pentru crearea unui viitor digital la noi acasă”, a declarat Ministrul Economiei, Sergiu Gaibu.

USAID este mândră să ofere, în 2022, asistență de peste 5 milioane MDL pentru a pilota programe ambițioase la nivel național, axate pe digitalizare, inovare și antreprenoriat, împreună cu Ministerul Economiei și ODIMM. În contextul întreruperii lanțurilor de aprovizionare, a creșterii costurilor la energie, a sporirii  inflației și a incertitudinilor economice continue, IMM-urile trebuie – mai mult ca niciodată – să găsească modalități de a reduce costurile și de a îmbunătăți eficiența, productivitatea și sustenabilitatea. Investiția în inovații și soluții digitale ca răspuns la aceste provocări - precum ar fi managementul lanțului de aprovizionare, comerțul electronic, automatizare şi fabricarea inteligentă, promovare şi marketing digital și promovare pentru atragerea clienților - va crește rezilienţa și competitivitatea afacerilor din Republica Moldova, nu doar în fața crizei actuale, ci şi pentru economia viitorului, a declarat Scott Hocklander, şeful Misiunii USAID în Moldova.

IMM-urile din Moldova au nevoie de expertiză și mentorat pentru a conștientiza necesitatea investițiilor în tehnologii digitale și inovatoare. Acest parteneriat va aduce plus valoare mediului de afaceri din Moldova, contribuid la creșterea culturii antreprenoriale, a nivelului de digitalizare, transferului tehnologic, know how-ului și, nu în ultimul rând, a competitivității agenților economici pe piețele locale și internaționale. Prin implementarea celor două inițiative ambițioase din domeniul digitalizării,  ne propunem conectarea sectorului ÎMM cu cel al inovațiilor pentru a asigura o sinergie între cerere și ofertă. Sunt convins că împreună vom reuși să obținem rezultate palpabile, a menționat Dumitru Pîntea, director interimar ODIMM.

Proiectul Tehnologiile Viitorului în Moldova, finanțat de USAID și Suedia, susține dezvoltarea economiei digitale, creative și prietenoase mediului în Moldova. Proiectul, cu un buget de 32,8 mln USD și o durată de implementare de 5 ani (2021-2026), promovează, în echipă cu partenerii cheie, inovația și noile tehnologii  în următoarele sectoare strategice pentru R. Moldova - tehnologia informațiilor și comunicației (TIC), ingineria, industria ușoară, industriile creative și digital media - pentru a spori competitivitatea și integrarea acestora pe piața globală.
 

ODIMM, USAID ŞI GUVERNUL SUEDIEI SUSȚIN DIGITALIZAREA AFACERILOR DIN REPUBLICA MOLDOVA

ODIMM, USAID ŞI GUVERNUL SUEDIEI SUSȚIN DIGITALIZAREA AFACERILOR DIN REPUBLICA MOLDOVA

ODIMM, USAID ŞI GUVERNUL SUEDIEI SUSȚIN DIGITALIZAREA AFACERILOR DIN REPUBLICA MOLDOVA

loading ...