PE PERIOADA STĂRII DE URGENȚĂ VÂNATUL ESTE INTERZIS

02 mar 2022
Ministerul Mediului a anunţat că se suspendă desfășurarea oricărui tip de vânătoare în fondul cinegetic național, pe durata stării de urgență, prin derogare de la anumite prevederi ale Legii vânătorii și fondului cinegetic.

Astfel, orice tip de vânătoare sau tentativă de a vâna, constatate de către Inspectoratul pentru Protecția Mediului în perioada stării de urgență se consideră braconaj și se sancționează conform actelor normative. Inspectoratul nominalizat va controla respectarea interdicțiilor vizate.

În Republica Moldova a fost instituită stare de urgență pentru 60 de zile, începând cu 24 februarie, în legătură cu războiul din Ucraina.
Pe durata stării de urgență, Comisia pentru Situații Excepționale va emite dispoziții care sunt obligatorii și executorii pentru conducătorii autorităților administrației publice centrale și locale, ai agenților economici, ai instituțiilor publice, precum și pentru cetățeni și alte persoane aflate pe teritoriul țării.

PE PERIOADA STĂRII DE URGENȚĂ VÂNATUL ESTE INTERZIS

PE PERIOADA STĂRII DE URGENȚĂ VÂNATUL ESTE INTERZIS

PE PERIOADA STĂRII DE URGENȚĂ VÂNATUL ESTE INTERZIS

loading ...