SECTORUL AGRAR DIN R. MOLDOVA ȘI SCHIMBĂRILE CLIMATICE: Ce spune FAO despre capacitatea de adaptare

30 dec 2021
În Republica Moldova lipsește un mecanism eficient de coordonare a adaptării la schimbările climatice, iar cunoștințele necesare privind riscurile și vulnerabilitățile ce țin de schimbările climatice sunt insuficiente. Acestea sunt concluziile unei analize preliminare efectuată de experți ai Organizației Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură (FAO), anunță AGROMEDIA cu referire la moldpres.md.
 
Evaluarea făcută de experți reflectă capacitatea instituțiilor, la nivel național și regional, responsabile de domeniul agrar, de a coordona procesul de adaptare la schimbările climei și prezintă lacunele și constrângerile care acționează ca niște bariere în progresul de planificare a adaptării și implementarea acesteia în agricultură. Analiza a fost elaborată în cadrul proiectului Organizației Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură (FAO) Integrarea adaptării în procesele de planificare pentru reducerea vulnerabilităților la schimbările climatice, la nivel local și central, în sectorul agricol din Republica Moldova (Ag-SAP).
 
În cursul evaluării au fost identificate necesitățile pe opt dimensiuni de capacitate: conducere și guvernanță; cadrul instituțional și legal; dimensiunea de planificare și implementare a adaptării; parteneriatul între instituțiile de resort și sectorul privat; monitorizare și evaluare; informații climatice și evaluarea riscurilor; schimbările climatice și dimensiunea de gen și mobilizarea sectorului privat.
 
„În timpul evaluării, la dimensiunea conducere și guvernanță a fost identificată prioritizarea insuficientă a adaptării la schimbările climatice din mai multe motive, inclusiv volatilitatea politică și administrativă. La fel, evaluarea mai relevă deficitul de personal specializat în adaptarea la schimbările climatice, inclusiv în adaptarea instituțiilor de stat. A fost constatată suprapunerea sau ambiguitatea în competențele unor instituții naționale, integrarea insuficientă a măsurilor de adaptare la schimbările climatice în strategiile și politicile de dezvoltare sectorială și armonizarea lor intersectorială, precum și resursele financiare limitate pentru integrarea procesului de adaptare la schimbările climatice în agricultură”, a opinat Anisorc Brito Ramirez, expertul care a efectuat evaluarea.
 
Rezultatele evaluării vor fi reflectate în Planul de Dezvoltare a Capacităților pentru sectorul agrar.
 
Sursa: https://www.moldpres.md/

SECTORUL AGRAR DIN R. MOLDOVA ȘI SCHIMBĂRILE CLIMATICE: Ce spune FAO despre capacitatea de adaptare

SECTORUL AGRAR DIN R

MOLDOVA ȘI SCHIMBĂRILE CLIMATICE: Ce spune FAO despre capacitatea de adaptare

SECTORUL AGRAR DIN R. MOLDOVA ȘI SCHIMBĂRILE CLIMATICE: Ce spune FAO despre capacitatea de adaptare

loading ...