SISTEME DE COLECTARE A APEI DE PLOAIE ÎN AGRICULTURĂ

06 jul 2023
Sistemele de colectare a apelor de ploaie pot varia în funcţie de dificultatea sa de la cele mai simple, până la sisteme automatizate sofisticate. Sistemele simple de colectare a apelor de ploaie mai mult sunt legate de instalaţiile de sanitaţie, deoarece toate ieșirile de pe acoperișuri sunt unite prin ţevi (prin care apa curge gravitaţional) cu rezervoarele de apă.

Sistemele contemporane simple, nu se deosebesc de cele din antichitate și pot fi preluate integral sau cu specific de adaptare local de către fermierii din Republica Moldova. Un sistem mic de colectare, dar comod în utilizare poate fi construit după schema prezentată de sine stătător, iar sisteme mai complexe pot fi procurate la pachet de la companii specializate.Sensul principal al unui sistem de colectare a apelor pluviale de pe acoperișuri constă în faptul că apa de ploaie se scurge de pe acoperiș, trece prin sistemul de burlane și parţial sau complet se direcţionează spre rezervoarele de acumulare. Din aceste rezervoare, apa se folosește pentru diferite folosinţe – udare, spălatul veselei și hainelor, curăţenie, baie.
 

Principalele tipuri de sisteme de colectare a apei de ploaie

Aceste sisteme pot fi amenajate atât la suprafaţa terestră (sau deasupra ei), cât și în subteran. Fiecare modalitate își are avantajele și dezavantajele sale.

Sistemul terestru
Sistemul terestru se amenajează lângă pereţii clădirii (casei) sau în nemijlocită apropiere. Deseori sunt amenajate chiar în construcţii auxiliare. Avantajul acestui sistem constă în ușurinţa construirii lui și nemijlocit în componentele simple ale sistemului. În unele cazuri, pentru folosirea apei din rezervoarele de acumulare nici nu este necesar de a utiliza pompa. Este mult mai ușor de întreţinut astfel de sisteme, de curăţat depunerile acumulate pe fundul rezervorului și de sedimentele de pe pereţii vasului. Dar, în lipsa pompei, apa poate fi folosită doar cu căldări, stropitori manuale sau irigare prin picurare.De menţionat că această variantă este utilă doar în perioada caldă a anului. Dacă sistemul se amenajează în regiunile cu ierni geroase, atunci rezervoarele trebuie să fie pregătite din materiale rezistente la temperaturi negative, sau va fi necesară demontarea lor pentru conservarea sezonieră în spaţii ce nu vor fi afectate de condiţiile mediului. În orice caz, va fi nevoie de scurs apa din ele pentru perioada de iarnă.

Sistemul subteran
Sistemul subteran de colectare a apei de ploaie va fi mai costisitor în construire și exploatare. Pentru rezervoare va fi nevoie de excavat un spaţiu subteran, apoi după instalarea hidranţilor și acoperirea cu pământ va fi necesară și recultivarea terenului sectorului.

Este evident că la astfel de construcţii este inevitabilă utilizarea pompelor. Un mare avantaj al sistemelor de tip subteran este posibilitatea de a le utiliza pe tot parcursul anului, chiar și în perioada temperaturilor negative, dacă s-a efectuat căptușirea hidranţilor și comunicaţiilor aferente. În cazul izolaţiei termice calitative construcţia subterană poate fi exploatată permanent pe tot parcursul anului.Un avantaj deosebit de mare al acestui tip de sistem constă în faptul că rezervorul nu ocupă un spaţiu din grădină, curte, ceea ce este deosebit de actual în cazul dimensiunilor mici ale gospodăriei.

Alt avantaj important este protecţia hidranţilor de acţiunea factorilor naturali externi – razele solare, vântul, apa ș.a. Apa în rezervoare se păstrează permanent la o temperatură relativ joasă (ca în beci), fapt ce diminuează probabilitatea apariţiei și reproducerii microorganismelor sau altor vietăţi.

Amenajarea acestui tip de sistem este posibilă doar în cazul orizontului freatic suficient de adânc. De asemenea, trebuie de ţinut cont și de faptul că cuvertura de pământ deasupra rezervorului trebuie să fie nu mai mică de 0,5 m.

Pentru diferite sisteme de colectare a apei (terestră și subterană) se utilizează rezervoare diferite, care se confecţionează din diverse materiale. Pentru rezervoarele subterane aspectul exterior nu contează, însă pentru cele terestre – contează. Ultimele pot fi confecţionate în forme decorative.Rezervoarele terestre
Rezervoarele terestre pot prezenta construcţii de-a lungul pereţilor (fig. 37), în formă de butoaie clasice de volum diferit (pot varia de la 100 la 2000 l), sau alte vase originale, care completează designul exterior al curţii. Cele mai simple variante sunt butoaie obișnuite, din metal, plastic sau chiar din lemn, adaptate de proprietar pentru scopurile date.

Rezervoarele compacte de-a lungul pereţilor ușor se încălzesc în perioada de vară și datorită acestui fapt apa din casă și apa pentru udat va fi caldă. De menţionat că locul optim de amenajare a lor sunt pereţii umbriţi ai casei – pentru evitarea supraîncălzirii și influenţei razelor solare directe, care creează condiţii favorabile pentru dezvoltarea algelor și a altor vietăţi. De menţionat că, dimensiunile acestor rezervoare sunt mai compacte și ocupă spaţii mai mici din curte.

Dacă se planifică instalarea hidranţilor la suprafaţa terestră, este preferabilă alegerea rezervoarelor confecţionate din polipropilenă sau polietilenă de presiune joasă, polimeri, care au o densitate înaltă și nu permit trecerea razelor solare. Vasele metalice, chiar dacă au acoperire de protecţie, cu timpul vor fi afectate de coroziune. Respectiv și apa folosită în casă sau pentru udarea plantelor va avea culoare și miros de rugină, fapt ce reprezintă în sine un neajuns, dar și va deteriora dispozitivele de sanitaţie.Cel mai simplu dispozitiv de colectare terestră a apei
Dacă vom analiza cel mai simplu dispozitiv de colectare terestră a apei, el reprezintă un rezervor deschis în partea superioară sau acoperit cu un capac cu o pâlnie de colectare a apei. În partea superioară se amenajează un dispozitiv de evacuare a surplusului de apă, de care se fixează o ţeavă sau furtun. Când apa ajunge la acest dispozitiv, ea nu se va revărsa din vas în curte, dar se va evacua în sistemul de canalizare din jurul casei (dacă există) sau în altă direcţie. Așa tip de rezervoare se amenajează lângă burlanul unit cu jgheabul de sub streșina casei.

Suplimentar, în partea inferioară a rezervorului se instalează un robinet, prin care, după caz, se va lua manual apă pentru diferite folosinţe. În caz dacă udarea nu se va realiza manual, atunci se va utiliza o pompă scufundată în vas sau instalată deasupra rezervorului.

De menţionat că, hidranţii tereștri pot fi camuflaţi prin aplicarea diverselor aplicaţii artistice, simulând peretele sau soclul casei. Altă procedură este inversă – când ele viceversa sunt scoase în evidenţă prin diverse forme originale – coloane, amfore ș.a. Doar robinetul indică că acest vas decorativ este destinat colectării apelor de ploaie Producătorii propun o vastă gamă de produse, dar elementele distinctive permanent sunt vizibile – burlanul de alimentare cu apă, dispozitivele de evacuare a surplusului de apă sau robinetele încorporate.Rezervoare subterane
Forma rezervoarelor subterane nu are o importanţă determinativă din punct de vedere estetic. Aici are importanţă volumul hidranţilor – cu cât el este mai mare, cu atât rezervele de apă create pot fi mai mari. Dar și aici trebuie evaluat preţul de cost al amenajării – cu cât este mai mare rezervorul, cu atât mai mare și mai adâncă va fi groapa săpată. Deci trebuie planificat din start consumul de apă dorit.

Rezervoarele subterane sunt calculate la rezistenţa influenţelor mediului subteran în care se vor afla – presiunea, vecinătatea cu insectele din subsol, sau chiar animale mici, cu sistemele radiculare ale plantelor ș.a.

În cazul dat nu se merită experimentarea, dar procurarea vaselor gata, destinate anume amplasării subterane. Oferte, în cazul dat, sunt multe. Aceste rezervoare (din polimeri sau din fibră de sticlă) au pereţi rezistenţi, chiar cu arcuri suplimentare de rezistenţă, amplasare raţională a capacelor, tuburilor de conexiune etc. În rare cazuri de prezenţă a apelor freatice la suprafaţă ste necesară ancorarea rezervoarelor prin diferite moduri – betonare etc.

Bibliografie: COLECTAREA APEI DE PLOAIE ÎN AGRICULTURĂ PENTRU ADAPTAREA LA SCHIMBĂRILE CLIMATICE. Ghid
loading ...