TREI MILIARDE DE LEI PENTRU DEZVOLTAREA SECTORULUI AGRICOL. Cu acest obiectiv, își începe activitatea noul Guvern

17 feb 2023
Guvernul Recean pornește la drum cu planuri grandioase. Astăzi, 17 februarie, Executivul a aprobat Strategia Națională de Dezvoltare Agricolă și Rurală 2023-2030 (SNDAR). Potrivit acesteia, Guvernul își propune investiții de 3 miliarde lei în sectorul agricol, până în anul 2030.

Realizarea obiectivelor formulate în strategie ar permite reabilitarea sistemelor centralizate de irigare pe o suprafață de 30 mii ha, sporirea cu cel puțin 50% a volumelor de producție zootehnică în ferme, aplicarea bunelor practici agricole pe o suprafaţă de cel puțin 150 mii ha de terenuri agricole, sporirea exportului produselor agroalimentare cu 15% ș.a.

Principale obiective prezentate ale Strategiei sunt: dezvoltarea sectorului agricol, consolidarea securității și siguranței alimentare, a bunăstării și a condițiilor de trai mai bune în mediul rural.

Trei miliarde de lei pentru dezvoltarea agriculturii

Prin aplicarea Strategiei se urmărește ca, până în anul 20230, investițiile publice în sectorul agricol să înregistreze creșteri constante de peste 3 miliarde lei. Totodată, în urma excluderii barierelor birocratice, a creșterii valorii adăugate în agricultură și a productivității muncii, ponderea investițiilor private urmează să ajungă la circa 13 miliarde lei către 2030. Aceasta înseamnă că valoarea totală a investițiilor în sectorul agricol va constitui cca 4.63% din PIB, față de 1.66% în 2020.

Obiectivele SNDAR au fost elaborate în conformitate cu necesitățile fermierilor și consumatorilor și sunt orientate către Obiectivele de Dezvoltare Durabilă, stabilite de Agenda ONU 2030. În contextul aspirațiilor Republicii Moldova de a adera la Uniunea Europeană, SNDAR se aliniază și la Politica Agricolă Comună,  model european bazat pe principiile suveranității alimentare, a sustenabilității, capacității de îmbunătățire a productivității și de sporire a competitivității sectorului agricol.

Strategia urmează a fi implementată cu implicarea autorităților naționale, a partenerilor internaționali și a mediului de afaceri.
 
loading ...