VALUL DE SCUMPIRI A TREZIT SINDICATELE LA REVOLTĂ. CNSM a emis o Declarație în care își exprimă îngrijorarea

16 sep 2021
Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova (CNSM) își anunță îngrijorarea referitor la creșterile recente ale prețurilor la produsele de panificație, lactate, legume, alte produse alimentare, precum și la produsele petroliere.

În Declarația CNSM privind creșterile recente de prețuri și tarife se menționează despre impactul major produs asupra bunăstării populației, atât cu venituri joase, cât și cu venituri medii care pot conduce la revolte în rândurile cetățenilor.

Sindicaliștii mai declară: „Considerăm inacceptabil de a lăsa fără susținere populația cea mai săracă, atunci când cresc prețurile la produsele de panificație și alte produse alimentare. Este neînțeleasă situația la moment, când avem creșteri importante ale volumului de cereale recoltate, iar prețurile la produsele de panificație cresc. În viziunea sindicatelor, statul trebuie să ia măsuri de subvenționare a producerii și să asigure populația cu pâine „socială”, care să fie accesibilă persoanelor cu venituri joase (pensionari, șomeri, persoane cu necesități speciale etc.)”.

Și creșterile prețurilor la produsele petroliere au un impact de avalanșă. Acestea conduc la majorarea tuturor prețurilor și tarifelor, unde cheltuielile legate de utilizarea acestora au o pondere importantă în structura costurilor. CNSM menționează în Declarație despre creșterea în primul rând a cheltuielilor în transport, agricultură, procesele tehnologice, unde combustibilul este utilizat în cantități mari ș.a. Toate aceste creșteri au drept urmare diminuarea puterii de cumpărare a salariilor și sărăcirea populației.

Apel către putere. Propuneri concrete

Confederația se adresează Guvernului și Parlamentului Republicii Moldova de a întreprinde, în regim de urgență, un șir de măsuri.

“Suntem convinși că menținerea și sporirea nivelului de trai al populației este datoria primordială a statului, fapt care stă la baza oricărei dezvoltări durabile”.

În acest sens, sindicaliștii propun elaborarea și promovarea unei legi cu privire la reglementarea prețurilor și tarifelor care să prevadă mecanisme de stabilire a acestora pentru produsele de strictă necesitate, precum și măsuri de protecție socială în cazul unor creșteri de prețuri și tarife.

Alte două măsuri se referă la stabilirea unui salariu minim unic pe țară de cel puțin 3 100 lei și majorarea cuantumului minim garantat al salariului în sectorul real al economiei până la valoarea de 3 100 de lei, mărime convenită de sindicate și patronate la nivel național. Mai mult, sindicaliștii propun modificarea Legii nr. 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar în vederea asigurării respectării prevederilor acesteia.

În scopul asigurării protecției social-economice a populației, CNSM propune și elaborarea unor mecanisme de compensare a puterii de cumpărare a plăților sociale (pensii, burse, indemnizații etc.), suplimentare la indexarea bianuală, în conformitate cu rata inflației.
 
loading ...