VECINII NE VOR AJUTA SĂ PROMOVĂM PRODUSELE ÎN ROMÂNIA ȘI UE. Viorel Gherciu s-a întâlnit cu Adrian Oros

01 oct 2021
Miniștrii Agriculturii de la București și Chișinău au convenit asupra promovării produselor moldovenești în România și alte piețe din UE. În acest scop, pe 30 septembrie curent, ministrul Viorel Gherciu, s-a aflat într-o vizită de lucru la București, unde a purtat discuții cu omologul său Adrian Oros. Părțile au analizat oportunitățile de sporire a cooperării bilaterale în domeniul agriculturii, extinderea parteneriatelor existente și identificarea unor noi proiecte de dezvoltare în sectorul agricol.
 
Ministrul Viorel Gherciu a menționat că producătorii agricoli din țara noastră sunt interesați să consolideze nivelul competitivității prin promovarea produselor agricole în România, inclusiv pe piețe terțe.
 
„Guvernul Republicii Moldova are ca prioritate stimularea activităților agricole, întrucât sectorul reprezintă o verigă importantă a economiei naționale. În aceeași ordine de idei, Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare încurajează producătorii agricoli autohtoni să lanseze și să mențină afaceri viabile, să genereze produse de calitate înaltă care să corespundă cu cerințele UE și care să asigure rentabilitate pe termen lung”, a subliniat Viorel Gherciu.


 
În cadrul întrevederii oficialii au abordat subiecte importante de cooperare bilaterală, în vederea stabilirii unor priorități majore comune în domeniul transportului de mărfuri agroalimentare, având scopul de a facilita procesul de trecere a frontierei într-un timp scurt, astfel, încât camioanele să nu se rețină mult în vamă. De asemenea, șeful de la MAIA și-a exprimat interesul preluării bunelor practici ce țin de implementarea Strategiei de promovare a produselor autohtone, cu accent pe mecanismele de promovare și extindere a piețelor locale și internaționale.
 
S-a discutat și despre portofoliu de proiecte comune
 
Alte subiect discutate de miniștri au vizat cooperarea cu partea română privind conservarea, selecția și ameliorarea resurselor genetice animale; extinderea pe piața României a materialului semincer de calitate a hibrizilor de porumb din Republica Moldova, prin genetica Institutului de Fitotehnie; intensificarea comerțului cu produse agroalimentare; stabilirea parteneriatelor cu rețelele comerciale în vederea promovării locale a produselor moldovenești.


 
Tot în cadrul dialogului bilateral, s-a discutat despre funcționarea și expertiza aferentă sistemului antigrindină, dar și despre portofoliul de proiecte în derulare și planificate în comun. 
 
 În context, ministrul Oros a manifestat disponibilitate în continuarea colaborării între agențiile de plăți în baza protocolului încheiat între instituții. Totodată, a declarat că dimensiunea schimbului de experiență și a preluării bunelor practici va fi stimulată, în vederea actualizării legislației privind dezvoltarea rurală și implementarea Programului LEADER în țara noastră.
 
loading ...