VLADIMIR BOLEA:„S-a convenit asupra neaplicării penalităților pentru o perioadă determinată agricultorilor ce au înregistrat o istorie creditară bună”

17 aug 2022
În scopul redresării situației din sectorul agricol și urmare a solicitărilor din partea agricultorilor, a fost convocată  o ședință de lucru la care au participat ministrul Agriculturii și Industriei Alimentare Vladimir Bolea și factorii de decizie ai Băncii Naționale din Moldova și ai Ministerului Finanțelor.

Părțile au discutat despre necesitatea adoptării unor măsuri care să asigure dezvoltarea sustenabilă a activității fermierilor și să prevină dificultățile majore în mediul de afaceri agricol.

Astfel, au fost analizate aspecte ce țin de reeșalonarea creditelor pentru agricultori, posibilitatea re-creditării, revizuirea condițiilor de reclasificare pentru creditele investiționale în agricultură și posibilitatea de acces a creditelor investiționale.

„În urma discuțiilor cu băncile comerciale, s-a convenit asupra neaplicării penalităților pentru o perioadă determinată agricultorilor ce au înregistrat o istorie creditară bună. La rândul lor, reprezentanții BNM au declarat că, orice facilitate financiară oferită clienților din sectorul agricol, rămâne la discreția băncilor comerciale”, a menționat ministrul Vladimir Bolea.

Totodată, un alt subiect examinat a făcut referință la problema cu privire la transferurile în valută pentru mărfurile importate/exportate din/în Federația Rusă.

Reprezentanții BNM au comunicat că, în urma sancțiunilor impuse de sistemul financiar internațional împotriva Federației Ruse, transferurile bănești în valută sunt în impas și condiționate de sistemele și pozițiile individuale ale sectorului bancar european. În acest context, agricultorii moldoveni sunt nevoiți să identifice soluții alternative.

Conducerea MAIA a comunicat și despre problema lipsei companiilor de asigurare autohtone, capabile să asigure creanțele financiare, aceasta fiind o condiție obligatorie în identificarea noilor pieți de desfacere și extinderea relațiilor  comerciale, în special cu produse perisabile și horticole cu valoare adăugată.
  

VLADIMIR BOLEA:„S-a convenit asupra neaplicării penalităților pentru o perioadă determinată agricultorilor ce au înregistrat o istorie creditară bună”

VLADIMIR BOLEA:„S-a convenit asupra neaplicării penalităților pentru o perioadă determinată agricultorilor ce au înregistrat o istorie creditară bună”

VLADIMIR BOLEA:„S-a convenit asupra neaplicării penalităților pentru o perioadă determinată agricultorilor ce au înregistrat o istorie creditară bună”

loading ...