VOM ÎNVĂȚA MANAGEMENTUL DEȘEURILOR DE LA LITUANIA – o țară exemplu în recuperarea deșeurilor de ambalaje

23 mai 2022
Ministra Mediului, Iuliana Cantaragiu a avut o întrevedere cu Ministrul Mediului din Lituania, Simonas Gentvilas și au discutat despre perspectivele ambelor țări, în contextul măsurilor care trebuie întreprinse pentru a evita efectele schimbărilor climatice. Întâlnirea a avut loc în cadrul vizitei de studiu TAIEX privind managementul deșeurilor.

Ministra Iuliana Cantaragiu a menționat despre agenda ambițioasă a Republicii Moldova, care este axată pe reducerea impactului schimbărilor climatice, creșterea suprafețelor împădurite, îmbunătățirea sistemului de gestionare a deșeurilor și diversificării surselor de energie regenerabile, care necesită un efort considerabil și suport financiar. Experiența Lituaniei deschide noi perspective de cooperare în domeniul protecției mediului pe domenii concrete, luând în calcul performanțele atinse în gestionarea eficientă a deșeurilor, aplicând sistemul de depozit.

Înțelegem că dezvoltarea actualului sistem lituanian de gestionare a deșeurilor a fost lungă și complicată. Atât Lituania, cât și Moldova au încă un drum lung de parcurs până la o performanță care ne-ar satisface pe de plin. Lituania este cunoscută ca fiind o țară exemplu în aplicarea sistemului depozit ca și model de recuperare a deșeurilor de ambalaje, crescând într-o perioadă scurtă rata de recuperare de la un pic peste 20% la 90%. Vizita a fost una utilă și interesantă, în cadrul căreia am învățat o mulțime de lucruri importante în domeniul gestionării deșeurilor pentru a le dezvolta în Republica Moldova, a declarat Ministra Mediului din Moldova, Iuliana Cantaragiu.  

În cadrul întrunirii, Iuliana Cantaragiu a vorbit și despre prioritatea sectorului forestier. Obiectivul propus în acest sector este de a extinde suprafața de vegetație forestieră a țării prin consolidarea capacităților Ministerului Mediului și a instituțiilor subordonate în managementul durabil al resurselor forestiere și prin atragerea resurselor de investiție necesare, inclusiv prin asistență tehnică.  În acest sens, experiența Lituaniei este foarte importantă pentru Republica Moldova.

 La rândul său, Ministrul Mediului al Republicii Lituania, Simonas Gentvillas a menționat:

Îmi doresc să se consolideze cooperarea bilaterală între Moldova și Lituania, având la bază și Acordul bilateral semnat între instituțiile noastre în 2016.

 Iar în același context, dl. Gentvillas a subliniat despre: oferirea de schimb de experiență, expertiză, asistență tehnică și de altă natură în domeniile care sunt importante pentru Republica Moldova și crearea unui grup de colaborare interministerial pentru a dezvolta proiecte în anumite domenii cum ar fi: gestionarea deșeurilor, surse regenerabile, silvicultură, prevenirea poluării, în special, calitatea aerului etc., precum și între anumite instituții: Agenții de Mediu, Inspectorate pentru Protecția Mediului, întreprinderile silvice etc. De asemenea, posibilitatea de a beneficia în continuare de sprijinului din partea Lituaniei în implementarea proiectelor de instalare cu panouri solare.

 Totodată, în anul 2021 Agenția de Management al Proiectelor de Mediu a lansat o cerere de propuneri pentru proiecte care ar contribui la finanțarea internațională a schimbărilor climatice prin implementarea măsurilor de atenuare a schimbărilor climatice într-o țară în curs de dezvoltare și prin transferul experienței Lituaniei. Respectiv, se preconizează implementarea a două proiecte în Republica Moldova: instalarea a două centrale solare, una cu o capacitate de 420 kWp și cealaltă cu 559 kWp. O altă centrală solară a fost instalată anul trecut la Universitatea Pedagogică Mihail Ciachir Comrat, transferând experiența lituaniană partenerilor, instituțiilor și organismelor locale. 

Interesul sporit al delegației Republicii Moldova în domeniul gestionării, reiese și din faptul că, Republica Moldova pregătește platforma pentru accesarea investiției oferită de BEI și BERD în cadrul proiectului ”Deșeuri solide în Republica Moldova”. Astfel, un obiectiv care s-a urmărit a fost acumularea de cunoștințe în domeniul managementului deșeurilor. Un interes deosebit a fost și de modul în care sunt gestionate deșeurile periculoase, cum sunt utilizate deșeurile pentru a obține energie și cum funcționează întregul sistem și infrastructura. 

 În timpul vizitei de studiu, delegația a mai vizitat și centrul regional de gestionare a deșeurilor municipale din districtul Alytus, cu scopul de a se familiariza cu practicile de management ale acestui centru. Delegația Republicii Moldova a vizitat, de asemenea, o instalație de coincinerare a deșeurilor municipale, care este una dintre cele mai noi din UE, precum și o instalație de coincinerare a deșeurilor periculoase și un depozit de deșeuri periculoase. Acest lucru le-a oferit posibilitatea de a se iniția în "valorificarea energetică a deșeurilor" și domeniul de gestionare a deșeurilor periculoase.

Funcționarea și practicarea implementării schemelor de responsabilitate extinsă a producătorilor și tratarea deșeurilor de echipamente electronice și electrocasnice au fost pe agenda vizitei de studiu. 

Delegația Republicii Moldova s-a întâlnit cu o echipă de experți ai Ministerului Mediului din Republica Lituania și a făcut schimb de experiență în ceea ce privește transpunerea și implementarea acquis-ului UE relevant. Vizita de studiu a fost organizată și finanțată de Instrumentul de Asistență Tehnică și Schimb de Informații al Comisiei Europene (TAIEX), în cooperare cu Agenția de gestionare a proiectelor de mediu din cadrul Ministerului Mediului din Republica Lituania. 
 

VOM ÎNVĂȚA MANAGEMENTUL DEȘEURILOR DE LA LITUANIA – o țară exemplu în recuperarea deșeurilor de ambalaje

VOM ÎNVĂȚA MANAGEMENTUL DEȘEURILOR DE LA LITUANIA – o țară exemplu în recuperarea deșeurilor de ambalaje

VOM ÎNVĂȚA MANAGEMENTUL DEȘEURILOR DE LA LITUANIA – o țară exemplu în recuperarea deșeurilor de ambalaje

loading ...