GÂNDACUL DE COLORADO – METODE EFICIENTE DE PREVENIRE ȘI COMBATERE

02 jun 2022
Gândacul de colorado atacă diferite plante cultivate și spontane din familia Solanaceae, producând pagube mai mari culturilor de cartof (inclusiv tuberculii), vinete (inclusiv fructele) și ardei (frunzele).

BIOLOGIA

Gândacul de Colorado, în anii obișnuiți, dezvoltă 2 generații pe an, dar în anii secetoși, numărul crește cel puțin cu o generație. Iernează adultul în sol, de la 20, până la 90 cm adâncime. Gândacii apar din sol pe la mijlocul lunii aprilie, când temperaturile medii zilnice trec de 10°C timp de 2-3 zile, și durează până la sfârșitul lunii mai. Căutarea hranei are loc prin: (1) zbor – pe căldură; (2) mers – pe răcoare.
• Femela de vară depune mult mai puține ouă față de cea din primăvară:  cca 500 ouă;
• Gândacii din toamnă nu se retrag în sol până nu se lasă vremea rece, fiindcă hrana pentru ei se găsește din abundență: tuberculii soiurilor târzii de cartof, vinete, tomate și alte solanacee.
Gândacul de Colorado este consumat de: ploșnițe, cărăbuși răpitori, rândunică, arici, cârtiță, dar potențialul de înmulțire a gândacului este atât de mare, încât eficacitatea acestora este neobservabilă.

DAUNE

Atacă adultul și larva, aceasta fiind cea mai dăunătoare. Încep cu frunzele din vârful tulpinii, rozând sub formă de perforații neregulate, apoi frunzele în întregime, uneori și lăstarii tineri. Adulții, în lipsa de frunze suculente, rod și din tuberculi. Din cercetare s-a aflat că: 1. 100 de gândaci adulți pot consuma 1-2 kg de frunze în 30 de zile; 2. 10 larve, în 15 zile, consumă cca 400 cm, adică 8 g de frunză. În concluzie, pierderile din recolta de cartofi se pot ridica până la 40-95%.

MANAGEMENTUL ÎN CÂMP

Prevenirea și combaterea non-chimică

Toamna:
• recoltarea tuberculilor de cartof în termene optime și fără lăsarea pe câmp a unor tuberculi sau părți ale lor;
• distrugerea samuraslei de cartof și a solanaceelor spontane, care intermediază înmulțirea și hrănirea dăunătorului;
• arăturile adânci de toamnă scot la suprafață partea de gândaci retrași la hibernare și expuși pieirii;
• administrarea îngrășămintelor conform indicațiilor agrochimiștilor.

Pe vegetație:
• plantarea soiurilor rezistente la atacul gândacului și tuberculii de sămânță de o calitate superioară;
• plantarea cât mai timpurie a cartofului, în terenuri bine pregătite și fertilizate, creând astfel condiții bune pentru dezvoltarea plantelor și manifestarea rezistentei la atac;
• cultivații repetate ale solului dintre plante, prin care se scot la suprafață sau se strivesc larvele retrase în sol pentru împupare și pupele cu adulți aflați în sol;
• colectarea adulților (până la depunerea ouălor), apoi a pontelor și a larvelor de pe plante manual sau cu diferite dispozitive și aparate: „Bio-Collector” cu eficacitatea dispozitivului de 95% pentru adulți și 85% pentru larve.

Măsuri biologice: utilizarea produselor biologice pe bază de ciuperci (Beauveria bassiana) și bacterii (Bacillus thuringiensis), care pot provoca epidemii în rândul larvelor.

COMBATEREA CHIMICĂ

Pe vegetație 1-2 tratamente chimice pentru fiecare generație sau la apariția în masă a adulților și a larvelor de vârsta 1 și 2, adică depășirea PED (15 adulți, larve și ponte/plantă atacată) cu produse:

LA CARTOF: Actellic 50 EC (pirimifos-metil) 1,5 g/l; Actual 480 SC (tiacloprid) 0,2-0,3 g/l; ALVERDE (metaflumizona) 0,2-0,25 g/l; Armor 350 SC (acetamiprid+lambda-cihalotrin) 0,2 g/l; Arrivo 25 EC (cipermetrin) 0,1-0,16 g/l; Biscaya 240 OD (tiacloprid) 0,2 g/l; Calypso SC 480 (tiacloprid) 0,12-0,15 g/l; Coragen 20 SC (clorantraniliprol) 0,05-0,06 g/l; Decimid, EC (alfa-cipermetrin) 0,07-0,1 g/l; Dolor 20 SG (acetamiprid) 0,06-0,08 g/kg; FASTAC 100 EC (alfa-cipermetrin) 0,07-0,1 g/l; Floret 480 SC (tiacloprid), 0,1-0,2 g/l; K1, SC (tiacloprid) 0,1 g/l; Karate Zeon 5 CS (lambda-cihalotrin), 0,1 g/l; Lamdex 5 EC (lambda-cihalotrin), 0,4 g/l; Maccet, WG (acetamiprid) 0,06-0,08 g/kg; Mospilan 20 SG (acetamiprid), 0,06-0,08 g/kg; Sampai, EC (esfenvalerat), 0,25 g/l; Sumi-alpha 5 EC (esfenvalerat), 0,25 g/l; Vector 480 SC (tiacloprid), 0,1-0,15 g/l;

LA TOMATE ȘI VINETE: ALVERDE (metaflumizona), 1,0 g/l; Ampligo 150 ZC (clorantraniliprol+lambda-cihalotrin) 0,3-0,4 g/l; Averto 50 WG (abamectina) 0,5 g/kg; Avirro 25 EC (cipermetrin), 0,25-0,4 g/l; Belt SC 480 (flubendiamid), 0,1-0,11 g/l; Benevia, OD (ciantraniliprol) 1,0+SAS Codasaid-2,5 l/ha; Braik, ME (lambda-cihalotrin) 0,2 gl; Coragen 20 SC (clorantraniliprol) 0,1-0,125 g/l; Decis Profi WG 25 (deltametrin) 0,05 g/kg; Top Alpha 10 EC(alfa-cipermetrin) 0,2 g/l.

Atenție:
  • tratamentele să se efectueze pe timp răcoros;
  • de aplicat un sortiment larg de insecticide cu substanța activă diferită, pentru a respecta principiul „rotației” și evita formarea raselor rezistente la una sau două substanțe toxice;
  • interzis mărirea dozelor de insecticide, fiindcă aceasta nu asigură o mortalitate mai înaltă, dar gândacul luptă pentru supraviețuire și astfel apar indivizi foarte rezistenți, adică  o rasă nouă, care nu mai sunt omorâte de substanța toxica aplicata;
  • mărirea dozelor duce și la omorârea insectelor utile din natură și la poluarea mediului ambiant.
Întotdeauna respectați instrucțiunile de utilizare, dozare și precauție!

Bibliografie: PROTECTIA INTEGRATĂ A CULTURILOR SOLANACEE ȘI REZILIENȚA LA SCHIMBĂRILE CLIMATICE. Ghid practic pentru producătorii agricoli. Asea TIMUŞ, doctor în știinţe agricole. Antolie FALA, doctor în știinţe biologice

GÂNDACUL DE COLORADO – METODE EFICIENTE DE PREVENIRE ȘI COMBATERE

GÂNDACUL DE COLORADO – METODE EFICIENTE DE PREVENIRE ȘI COMBATERE

GÂNDACUL DE COLORADO – METODE EFICIENTE DE PREVENIRE ȘI COMBATERE

loading ...