GRÂUL DIN REZERVA DE STAT VA FI ÎMPROSPĂTAT. Cu cât vinde statul grâul, AICI

13 jun 2022
Agenția Rezerve Materiale din subordinea Ministerului Afacerilor Interne anunță despre desfășurarea concursului privind selectarea beneficiarilor finali de grâu alimentar din rezervele de stat, în cantitate de 1300 tone, din roada anului 2018, în vederea împrospătării cu decalaj în timp, conform prevederilor Hotărârii de Guvern.

Pentru participare la concurs, sunt invitați agenți economici autohtoni, solicitanți ai grâului alimentar din rezervele de stat din roada anului 2018.

Grâul alimentar, va fi eliberat prioritar producătorilor de pâine, panificație și produselor de morărit, iar în lipsa cererilor din partea acestora, tuturor agenților economici solicitanți.

Prețul grâului alimentar, stabilit de către Comisia mixtă de stabilire a prețurilor la bunurile din rezervele de stat şi de mobilizare, necesare pentru calcularea sumei garanției financiare/bancare constituie:
  • Pentru grâul alimentar – 5275,00 lei/tona

Grâul va fi eliberat în bază de contract, cu prezentarea obligatorie a unei garanții financiare/bancare, cuantumul căreia va asigura reîntregirea cantității de grâu scoasă din stoc, la prețul stabilit de Comisia mixtă pentru stabilirea prețurilor la bunurile din rezervele de stat și de mobilizare, cât și a cheltuielilor de contingență în mărime de 8% din valoarea cantității eliberate.

Termenul limită de depunere a dosarelor de participare la concurs fiind data de 17.06.2022, ora 15:00, pe adresa juridică: mun. Chișinău, str. Columna 118/1, Agenția Rezerve Materiale.

În cazul neepuizării stocului de grâu alimentar pentru eliberare, se va desfășura următoarea etapă, despre care se va anunța suplimentar.

Mai multe detalii cu privire la eliberarea/recepționarea grâului alimentar din/în rezervele de stat în vederea împrospătării cu decalaj în timp pot fi accesate pe pagina-web oficială a Agenției Rezerve Materiale www.rezerve.gov.md.

GRÂUL DIN REZERVA DE STAT VA FI ÎMPROSPĂTAT. Cu cât vinde statul grâul, AICI

GRÂUL DIN REZERVA DE STAT VA FI ÎMPROSPĂTAT

Cu cât vinde statul grâul, AICI

GRÂUL DIN REZERVA DE STAT VA FI ÎMPROSPĂTAT. Cu cât vinde statul grâul, AICI

loading ...