LUCRĂRILE SOLULUI PRIMĂVARA ORIENTATE LA REȚINEREA UMIDITĂȚII ÎN SOL

10 mar 2022

Datorită condițiilor climatice în continuă schimbare, cerințelor individuale ale speciilor de cultură și progresului tehnic, metodele de lucrare a solului au evoluat constant.

Ar trebui să țineți cont de următoarele: lucrările realizate atent, ținând cont de specificul parametrilor fizici ai solului, condițiilor agrometeorologice, aplicate în timp util, sunt o condiție necesară pentru cultivarea cu succes a culturilor.

Lucrări de pregătire a patului germinativ

Lucrările solului sunt specifice fiecărui tip de sol, specie şi agroclimat ce corespunde anumitor cerințe. Caracteristicile fiziologice și morfologice ale speciilor fac să fie sensibile la inconviniențile pregătirii patului germinativ, ce induc pierderi considerabile de producție. Pentru multe specii, capacitatea germinativă de câmp a semințelor și dezvoltarea unui sistem radicular bun, este influențat direct de calitatea pregătirii patului germinativ.
 
Executarea corecta a lucrărilor solului și utilizarea eficientă a factorilor de vegetație, inclusiv apa, conduce la obținerea producțiilor stabile, indiferent de condițiile climaterice.
 
Conform datelor Direcției Monitoring Agrometeorologic (DMA) al Serviciului Hidrometeorologic de Stat, nivelul rezervei de bază a umidității în stratul de sol cu grosimea de 1,0 m la începutul perioadei de vegetație în primăvara anului agricol 2021-2022, va constitui 105-140 mm sau 70-90% din normă, izolat – 150-165 mm (100-110%). Conform acestor date reiese că stratul de sol va fi umectat până la 65-87 cm adâncime, izolat (zona de nord) până la 1,03 cm.
 
Rezerva insuficientă de umiditate în stratul de 1,0 m  precum și intensificarea vânturilor în această perioadă, impune ca lucrările solului primăvara anului curent, să fi realizate la maturitatea fizică a solului, având ca scop minimizarea pierderilor de umiditate până la semănat, prin efectuarea lucrărilor superficiale ale solului (grăpări, nivelări, etc.). Aceste lucrări vor contribui și la crearea unui part germinativ calitativ cu umiditate suficientă pentru germinarea semințelor.
 
Cum prelucrăm terenurile după recoltarea porumbului
 
Câmpuri pe care recent s-a recoltat porumbul, necesită a fi prelucrate, cu scarificatorul sau grapa rotativă în agregat cu tăvălugii, la o adâncime superficială, în funcție de cerințele culturii care urmează a fi semănată.

Dacă recoltarea porumbului a fost cu împrăștierea uniformă a resturilor vegetale pe câmp, se poate exclude lucrările solului primăvara cu realizarea semănatului în miriștea porumbului, efectuând o disturbanță minimă a solului și pierderi de umiditate reduse.
 
Primăvara acesata, lucrurile sunt puțin mai complicate, având în vedere contextul actual, însă în permanență agricultorul a găsit soluții, iar aplicarea corectă și la timpul oportun al fiecărui element tehnologic asigură recoltele scontate.
Sistemul de lucrări a solului aplicate în primăvară vine cu confirmarea înțelepciunii populare că „o zi de primăvară hranește un an.
 
Articolul este realizat de către Dubiţ Daniela -doctor, conferenţiar universitar, UASM, în parteneriat cu AGROMEDIA.
 
 
 

LUCRĂRILE SOLULUI PRIMĂVARA ORIENTATE LA REȚINEREA UMIDITĂȚII ÎN SOL

LUCRĂRILE SOLULUI PRIMĂVARA ORIENTATE LA REȚINEREA UMIDITĂȚII ÎN SOL

LUCRĂRILE SOLULUI PRIMĂVARA ORIENTATE LA REȚINEREA UMIDITĂȚII ÎN SOL

loading ...