CULTURA DE ZMEUR. Înmulțire și înființarea plantației: alegerea și pregătirea terenului, tehnica plantării

19 sep 2022
Cea mai răspândită metodă de înmulțire a zmeurului este prin drajoni în drajonieră. Cele mai bune culturi premergătoare pentru zmeur sunt: gramineele, leguminoasele, culturile prăşitoare, amestecurile furajere de măzăriche, ovăz și mazăre etc. Nu sunt buni ca premergători căpşunul, cartofii, bostanii, castraveţii, tomatele, vinetele, floarea-soarelui, rapiţa deoarece au dăunători şi boli comuni cu zmeurul și care se pot transmite prin sol.

Cea mai bună epocă de plantare este toamna, după căderea frunzelor.

Dacă nu s-a reuşit cu pregătirea terenului, plantarea se poate face şi primăvara devreme, deoarece zmeurul înmugureşte mai târziu.

Înfiinţarea plantaţiilor de zmeur trebuie făcută cu material săditor sănătos, de o calitate înaltă, însoţit de documentele necesare (certificate de calitate, adeverinţă de soi). Plantele de zmeur trebuie să fie cu muguri viabili pe tulpini bine dezvoltate şi cu rădăcini sănătoase, cu lungimea de 10-15 cm, cafeniu-deschise, iar la tăiere de culoare albă, neafectate de boli, ger sau deshidratare (uscate). Înainte de plantare se examinează fiecare plantă şi se exclude exemplarele bolnave, slab dezvoltate şi cu defecte.

Înființarea drajonierei

Pepiniera de zmeur este compusă din sectoare tehnologice de multiplicare: plantația-mamă (drajoniera) şi 3-4 sole de asolament. Cerinţele faţă de condiţiile de mediu la înfiinţarea drajonierei sunt expuse în subcapitolul 2.3.

Pregătirea terenului

Cel puţin cu 1,5-2,0 luni înainte de înfiinţarea drajonierei se face desfundarea terenului la o adâncime de 40-50 cm, cu administrarea concomitentă a îngrăşămintelor organice şi minerale în funcţie de asigurarea solului cu elemente nutritive. Pe solurile cu un grad înalt de fertilitate îngrăşăminte nu se introduc.

În cazul când nu se dispune de cantitatea necesară de îngrăşăminte pentru administrare pe tot sectorul destinat plantării, acestea se introduc direct în gropile de plantare (vezi subcapitolul 2.6.4). Nivelarea suprafeţei se face cu cultivatorul şi grapele cu discuri, care permit efectuarea lucrărilor de parcelare şi pichetare.

Parcelarea și pichetarea terenului

Distanţele de plantare la înfiinţarea drajonierei se aleg în funcţie de soi şi de tehnica de prelucrare disponibilă și pot fi următoarele: 2,5-3,0x0,5-0,7 m sau (3,0+0,7) x 0,5 m. Mai des se folosesc distanţele la plantare de 1,5-2,0 m între rânduri şi de 0,5-0,7 m între plante pe rând, în funcție de capacitatea de drajonare a soiului. Suprafaţa destinată plantării se împarte în parcele, delimitate de drumuri cu o lăţime de3 m. Marcarea rândurilor se face cu ţăruşi de lemn de 30-40 cm lungime care se bat la capetele parcelei, aliniaţi unul de altul la o distanţă dintre rânduri. Pentru plantare se folosesc sârme marcate sau o şipcă gradată, pe care sunt indicate distanţele între plante pe rând.

Pentru o înrădăcinare mai bună a zmeurului se recomandă fasonarea uşoară a rădăcinilor şi introducerea lor în mocirlă, compusă din apă, bălegar şi pământ lutos, care stimuleazã dezvoltarea rădăcinilor noi, le aprovizionează cu hranã și asigură o aderență mai bună a plantei cu solul.

Scoaterea, sortarea și păstrarea drajonilor

Scoaterea drajonilor se face în a doua jumătate a lunii octombrie, când încep să cadă frunzele. La momentul scoaterii drajonilor solul trebuie să fie umed. Aceștia se sapă la adâncimea de 22-25 cm cu plugul VPN-2 de scos pomii din pepinieră, apoi se scot cu mâinile din sol şi se sortează conform prevederilor standardelor respective.

Concomitent cu sortarea se efectuează controlul biologic şi fitosanitar. Se înlătură frunzele, iar tulpina se scurtează la 30-40 cm înălțime, după care se leagă în mănunchiuri a câte 25 de plante şi se expediază la locul destinat sau se ambalează în substrat câte una pentru a fi comercializate.

Materialul săditor de zmeur care provine de la materialul amelioratorului, conform etapelor de multiplicare, se clasifică după următoarele criterii: categoria biologică, starea fitosanitară și categoria de calitate.

După scoaterea drajonilor, plantația se lichidează. Pe parcursul a doi ani se pot obține până la 200 mii plante/ha.

Tehnica plantării

Plantarea drajonilor de zmeur se efectuează manual, în gropi cu dimensiunile de 30 x 30 cm, în brazde cu adâncimea de 30-35 cm sau cu burghiul hidraulic. Plantarea pe suprafeţe mari se poate face cu ajutorul maşinilor de plantat răsad de legume MPR 5, MPR 6 sau cu alte tipuri de mașini, care plantează timp de 8 ore câte 7-8 mii de drajoni. La plantare, drajonii se așează în groapă cu coletul la 2-3 cm mai jos de nivelul solului, rădăcinile se îndreaptă liber în jos pe perimetrul gropii şi se acoperă cu sol, apoi drajonul se ridică puţin în sus pentru a orienta rădăcinile vertical în jos, după care solul se tasează.

După plantare, drajonii se udă, se taie la 3-4 muguri, indifferent de epoca de plantare, se muşuroiesc, pentru a reţine apa în sol şi a împiedica formarea crustei la suprafaţă.

Îngrijirea plantațiilor

În primul an de dezvoltare a plantelor, drajoniera se menţine curată de buruieni, de plante bolnave care se scot şi se distrug. Când lăstarii tineri noi formaţi ating înălţimea de 15-20 cm, tulpina bătrână a plantei-mamă se taie. În primăvara anului doi de dezvoltare, din centrul tufei se înlătură plantamamă cu o parte nu prea mare din rădăcină. Pe rădăcinile rămase se dezvoltă drajoni.

Odată cu pornirea în vegetaţie, la suprafaţa solului apar lăstarii drajonilor, care se extind pe o fâşie cu lăţimea de circa 50-70 cm în direcţia rândurilor. Când ating înălţimea de 12-15 cm şi sunt prea deşi, aceștia se răresc la intervale de circa 15-20 cm. În interiorul fâşiilor dintre rânduri buruienile se plivesc, iar solul se afânează manual cu unelte de dimensiuni mici.

Anual se fac câte trei controale în câmp: la începutul creşterii intense a lăstarilor (mai), în timpul încetinirii creşterii lăstarilor şi stabilizării caracterelor morfologice ale soiurilor, fapt necesar şi pentru identificarea lor, și înainte de scosul drajonilor.

Înfiinţarea plantaţiei de zmeur. Alegerea terenului

Pentru plantaţiile comerciale de zmeur mai favorabile sunt părţile inferioare ale pantelor cu expoziţii N, N-E, N-V, S-V, solurile cu textura nisipolutoasă, lutonisipoasă, lutoasă; grosimea stratului humificat de circa 50 cm, iar conţinutul de humus nu mai mic de 2,5-3,5 %; pH-ul 5,6-7.

Obligatoriu la înființarea plantație trebuie de efectuat organizarea și amenajarea teritoriului, care include (proiectarea viitoarei plantații, colectarea analizelor fizico-chimice, analiza apelor freatice și de suprafața).

Amenajarea terenului se începe cu 2-3 ani înainte de plantarea zmeurului şi prevede: defrișarea vegetaţiei lemnoase, nivelarea suprafeţei.

Organizarea teritoriului

Se proiectează un asolament cu 8-10 sole. Terenul se împarte în parcele cu dimensiunile 100-150x100-200 m (1-3 ha), în funcție de sistemul de irigare. În tarla, rândurile din parcele trebuie să fie în continuare, delimitate prin drumuri late de 4 m, iar rândurile pe direcţia N-S, pentru crearea în plantaţie a unui regim favorabil de iluminare şi aerisire.

Pregătirea terenului pentru plantare

Cu 2-3 luni înainte de plantare, solul se ară la adâncimea de 35-40 cm. Sub arătură se introduc îngrăşăminte organice și minerale (cu fosfor, potasiu) în dozele recomandate. După arătură, solul se mărunţeşte şi se nivelează cu cultivatorul şi se menţine ca ogor lucrat până la plantare.

Alegerea soiurilor se face în funcție de sol, climă şi tehnologia aplicată, inclusiv recoltarea manuală sau mecanizată, destinaţia producţiei, calitatea fructelor solicitate pe piaţă şi locul realizării acestora. Pentru o polenizare mai bună şi, corespunzător, o recoltă mai bogată și mai calitativă, și pentru a prelungi perioada de consum sau comercializare a fructelor proaspete, a utiliza mai eficient braţele de muncă se vor alege 3-4 soiuri de zmeur cu diferite perioade de coacere – de la timpurii până la târzii, plantate separat.

Plantarea drajonilor se efectuează toamna, după căderea frunzelor, sau primăvara până la dezmugurire, în şanţuri, brazde deschise, cu plugul la adâncimea de 30-32 cm sau în gropi săpate cu burghiul hidraulic. Distanţele dintre rânduri în plantaţiile comerciale 2,5-3 m, iar pe rând 0,3-0,5 m, în funcţie de vigoarea de creştere a soiurilor.

Înainte de plantare, drajonii se fasonează și se mocirlesc. Adâncimea plantării se stabileşte astfel ca solul să acopere numai partea tulpinii care a fost în sol anterior, în drajonieră.

Bibliografie: CULTURA ARBUȘTILOR FRUCTIFERI ȘI CĂPȘUNULUI. Grupul de autori: Balan Valerian, doctor habilitat, profesor universitar; Sava Parascovia, doctor în științe agricole, conferenţiar cercetător; Calalb Tatiana, doctor habilitat, profesor universitar; Ciorchină Nina, doctor în științe biologice, conferenţiar cercetător; Cumpanici Andrei, doctor în științe tehnice, conferenţiar universitar; Dodica Dmitri, Coordonator de Proiect; Roşca Ion, doctor în științe biologice, conferenţiar cercetător; Todiraș Vladimir, doctor habilitat, conferențiar cercetător; Zbancă Andrei, doctor în științe economice, conferențiar universitar

CULTURA DE ZMEUR. Înmulțire și înființarea plantației: alegerea și pregătirea terenului, tehnica plantării

CULTURA DE ZMEUR

Înmulțire și înființarea plantației: alegerea și pregătirea terenului, tehnica plantării

CULTURA DE ZMEUR. Înmulțire și înființarea plantației: alegerea și pregătirea terenului, tehnica plantării

loading ...