FERMIERII ROMÂNI POT BENEFICIA DE SUBVENȚII PER HECTAR PENTRU CULTIVAREA SOIEI

02 feb 2023
Sprijinul cuplat pentru venit - soia, gestionat de APIA - Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, face parte din seria intervențiilor cu impact asupra sectorului vegetal și presupune acordarea unei plăți unice pe hectarul eligibil, cuplată de producția vegetală.

Pentru anul 2023, alocarea financiară orientativă (contribuția Uniunii în EUR) este de 26.400.000 Euro, cu un cuantum unitar planificat de 150 Euro/ha.

Suprafața planificată pentru care se acordă sprijinul este de 176.000 ha.

Cine poate beneficia?

Solicitanții care îndeplinesc condițiile de eligibilitate pentru acordarea sprijinului cuplat prevăzute de legislația națională, în conformitate cu Regulamentul UE nr. 2021/2115 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a normelor privind sprijinul cuplat pentru planurile strategice care urmează a fi elaborate de statele membre în cadrul Politicii Agricole Comune (planuri strategice PAC) și finanțate de Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA) și Fondul European pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) și de abrogare a Regulamentelor (UE) nr. 1305/2013 și (UE) nr. 1307/2013 ale Parlamentului European și ale Consiliului.

Criterii de eligibilitate:
  1. Fermierul trebuie să desfășoare o activitate agricolă, pe teritoriul României, cu respectarea definiției fermierului activ prevăzută în legislație;
  2. Fermierul este beneficiar de BISS și utilizatorul unei suprafețe agricole, identificabilă în Sistemul Integrat de Administrație și Control (IACS) și care are categoria de utilizare teren arabil;
  3. Fermierul exploatează un teren agricol cu o suprafață de cel puțin 1 ha, suprafața parcelei agricole să fie de cel puțin 0,3 ha;
  4. Fermierul valorifică o producție minimă anuală de soia prevăzută în legislația națională, către unitățile de procesare şi/sau utilizează producția în consumul propriu la nivelul fermei pentru hrana  animalelor deținute;
  5. În cazul loturilor semincere de soia, fermierul trebuie să facă dovada livrării cantității minime de sămânță prevăzute în legislația națională;
  6. Fermierul trebuie să utilizeze sămânță certificată, în conformitate cu legislația națională;
  7. Cultura de soia se recoltează la maturitate.
Intervenția contribuie la:
  • asigurarea sustenabilității fermierilor;
  • menținerea unei suprafețe constante cultivată cu soia, circa 176.000 ha;
  • renunțarea la abandonul acestei culturi, costisitoare în ceea ce privește verigile tehnologice.
Pentru detalii privind Sprijinul cuplat pentru venit-soia, puteți accesa LINK-ul.
loading ...