TĂIEREA SISTEMATICĂ A RĂDĂCINILOR LA POMII FRUCTIFERI, CUM SE EFECTUEAZĂ CORECT

13 feb 2023
Cu scopul formării direcţionate a sistemelor radiculare la pomii fructiferi, pomicultorii recurg la tăierea sistematică a rădăcinilor. În aşa cazuri, se aplică maşini agricole de tip „Vibrolaz–80E”, sau maşini dotate cu un singur organ de lucru – cuţit confecţionat în condiţiile gospodăriei agricole dispunătoare de atelier de reparaţii mecanice.

Tăierea rădăcinilor se efectuează primăvara sau toamna pe o linie special determinată de-a lungul rândului de pomi şi la o anumită distanţă de tulpina pomilor. Tăierea se efectuează pe verticală şi la adâncimea de 60-70 cm, iar uneori şi la 100 cm.

Limitarea răspândirii radiale a rădăcinilor prin tăiere se efectuează începând cu anii 2-3 după plantare, periodic, odată în 2 ani, sau chiar odată în 3-4 ani.

La baza acestui procedeu stă postulatul ştiinţific, care afirmă că, dacă are loc limitarea răspândirii radiale a unei părţi de rădăcini orizontale, atunci pomul este silit să forţeze dezvoltarea şi răspândirea expansivă a celeilalte părţi de rădăcini orizontale. Astfel se obţine îndreptarea răspândirii rădăcinilor în anumite direcţii şi straturi de sol şi fâşii de teren unde se preconizează de concentrat acţiunea de şoc a măsurilor agrotehnice de îngrijire (întreţinere) a solului în plantaţii pomicole. Chiar dacă o astfel de tăiere a rădăcinilor nu se face în fiecare ani, ea, totuşi, este destul de costisitoare.Mari sunt cheltuielile energetice. Pentru a exclude cheltuieli excesive de carburanţi şi lubrifianţi, este necesar ca aplicarea maşinilor agricole dotate cu cuţite speciale să aibă loc numai în procesul primei tăieri de rădăcini, şi anume în anul 2 sau 3 după plantarea pomilor. Tocmai pentru o astfel de circumstanţă de către noi a fost elaborată o metodă (procedeu) nouă de tăiere a rădăcinilor. Procesul constă în aceia, că la prima tăiere de rădăcini de organul de lucru (cuţit) al maşinii agricole se fixează capătul unei sârme dure de oţel, destul de subţire, dar rezistenţă la acţiunea de rupere.

În procesul de mişcare tehnologică a cuţitului în sol concomitent are loc tăierea rădăcinilor şi aşezarea la adâncimea stabilită (60-100 cm) a unei alte sârme de-a lungul rândului de pomi. La următoarea tăiere a rădăcinilor nu se mai aplică maşina agricolă dotată cu cuţit. În acest caz sârma manual (prin forţa a 2 oameni), sau prin forţa de tracţiune a tractorului poziţionat în capătul tarlalei (rândurilor) se extrage din sol prin ce se taie rădăcinile şi concomitent se aşează în sol, la adâncimea stabilită, a următoarei sârme. La fel se efectuează toate celelalte tăieri de rădăcini.

De fiecare dată linia de tăiere a rădăcinilor poate fi deplasată cu 5-10 cm mai departe de cea premergătoare (în direcţia intervalelor dintre rânduri).

Bibliografie: BOGDAN ION în „Realizări şi perspective în horticultură, viticultură, vinificaţie şi silvicultură”.
loading ...