ROIREA ARTIFICIALĂ. CUM SE FACE EFICIENT ȘI SIGUR?

15 apr 2022
Roirea artificială are menirea să înlăture toate neajunsurile roirii naturale. Ea trebuie efectuată la timpul potrivit și permite apicultorilor să efectueze o selecție a materialului biologic, evitând riscul unor pierderi de roi pe care nu-l pot supraveghea și recupera. Roirea artificială ușurează munca apicultorului și contribuie la sporirea producției de miere.

Metode de roire artificială

- Roirea artificială prin divizare - Aceasta este cea mai simplă metodă de înmulțire artificială a albinelor și se practică cu rezultate foarte bune în stupinele cu un număr mic de familii. Cu această metodă se obține dublarea efectivului, apicultorul ajungând într-un timp relativ scurt să-și formeze o stupină adevărată, dimensionată după dorință. Divizarea se face după ce culesul la salcâm a fost făcut. În acest fel, noile familii participă la culesul ce urmează și își asigură o dezvoltare corespunzătoare. Divizarea familiilor se execută în zilele călduroase când albinele execută zboruri intense. Cu scopul de a forma familia nouă, se aduce lângă familia ce urmează să fie divizată, un stup gol în care se trec jumătate din fagurii cu albine, puiet și miere a familiei de bază. Cu ocazia divizării familiei, se caută matca pentru a se stabili în care stup a rămas. După această operație, cei doi stupi se așează depărtați între ei, de o parte și de alta a locului în care a fost urdinișul familiei din care s-a format familia nouă. Albinele culegătoare, pe măsură ce se întorc de la cules, se împart aproape egal în cei doi stupi. În cazul în care se constată că albinele populează mai bine unul din stupi, acesta se poate îndepărta puțin pentru ca repartizarea albinelor să se facă cat mai egal.

Spre seară, în familia orfană se introduce, într-o colivie, o matcă împerecheată sau neîmperecheată. În cazul în care lipsesc matcile de rezervă, după 24 de ore, în diviziunea rămasă, orfană se introduce o botcă matură. După împerecherea matcii și începerea depunerii ouălor, familia nou-formată se dezvoltă după tehnica obișnuită. Folosind acest procedeu de înmulțire a albinelor, se realizează un spor efectiv de 100%.

- Roirea artificială prin stolonare colectivă - Presupune ridicarea a câte doi faguri cu puiet și albina de la fiecare familie de bază. Aceasta face ca puterea familiilor donatoare să nu fie influențată. Cu cât roiurile se formează mai târziu, vor trebui să fie mai puternice. Pentru ca iernarea să decurgă în condiții bune, se impune ca până în toamnă să atingă parametrii cantitativi ai unor familii de albine normale.

- Se scoate din fiecare familie donatoare câte una sau două rame cu puiet căpăcit bine acoperite de albine. Se va urmări să nu se ridice din greșeală și matca. Ramele se așază în stupul ce va găzdui roiul. În timpul formării roiului, urdinișul stupului se ține închis pentru a se evita depopularea. În general, roiul se formează din 4 rame bine acoperite de albine, din care, două cu puiet și două rame cu miere și păstură. După câteva ore, în roi, sub protecția coliviei, se introduce o matcă tânără împerecheată. În lipsa unui cules de întreținere se va hrăni stimulent cu cate 300 g sirop de zahăr în concentrație de 1/1 sau 1/2.

Sursa: STUPARITUL.com

ROIREA ARTIFICIALĂ. CUM SE FACE EFICIENT ȘI SIGUR?

ROIREA ARTIFICIALĂ

CUM SE FACE EFICIENT ȘI SIGUR?

ROIREA ARTIFICIALĂ. CUM SE FACE EFICIENT ȘI SIGUR?

loading ...