ÎNTREPRINDERILE DIN SECTORUL ZOOTEHNIC ȘI DE PRELUCRARE A PRODUCȚIEI AGROALIMENTARE – SCUTITE DE UNELE TAXE

16 dec 2022
Întreprinderile din sectorul zootehnic și cel de prelucrare a producției agroalimentare autohtone, indiferent de tipul de proprietate și domeniul de activitate a acestora, ar putea fi scutite de impozitul pe venit reinvestit pentru o perioadă de 5 ani. Deputații au votat în prima lectură un proiect de modificare a Codului fiscal.

Autorii argumentează necesitatea acestor modificări prin faptul că sectorul zootehnic din Republica Moldova este în degradare din cauza reducerii considerabile a efectivului de vite și păsări. Prin urmare, este necesară stimularea atragerii investițiilor în sectorul zootehnic și cel al industriei alimentare prin scutirea de impozitul pe venit asupra profitului reinvestit în aceste domenii.

Această problemă a fost abordată de mai multe ori de către sectorul asociativ și reprezentativ, însă nu a fost soluționată. Vorbim aici de cotele TVA, aplicabile livrărilor efectuate și anume cele generate de modificările operate la art. 96 din Codul Fiscal prin Legea nr. 50 din 03.04.2015, începând cu 07.04.2015, urmare a cărora, sectorul zootehnic (producătorii de carne și ouă pentru consum) este obligat să achite TVA la cota standard în mărime de 20% din valoarea impozabilă a livrărilor efectuate.

Modificările menționate mai sus, precum și excluderea ouălor și a cărnii din lista bunurilor impozitate cu cota TVA în mărime de 8%, defavorizează dezvoltarea acestui sector, deoarece cerealele, livrările cărora se impozitează cu TVA 8%, reprezintă peste 70% din toate consumurile întreprinderilor zootehnice - ouă, carne, tineret avicol, și altele.

Producătorii de cereale au acumulat în contul TVA, sume substanțiale pe care nu le pot restitui de la bugetul de stat. Majorarea cotei TVA de la 8 la 20% pentru cereale, respectiv dreptul producătorilor de a obține restituirea diferenței de 12 % din bugetul de stat, pune guvernul în dificultate de a rambursa această diferență, iar întârzierea generează, de la an la an, acumulări tot mai împovărătoare. Solicităm, repetat, pe baza argumentelor expuse, aplicarea unor cote TVA egale la carne și  cereale și respectarea, astfel, a principiilor echității fiscale.

Soluționarea pozitivă a solicitărilor noastre va permite redresarea sectorului zootehnic fără ca statul să suporte cheltuieli suplimentare. În caz contrar, sub presiunea poverii fiscale, producătorii din sectorul zootehnic vor fi determinați să procedeze la majorarea prețurilor la produsele sale, chiar dacă și-au asumat, în contextual situației de urgență, angajamentul să nu o facă, atât timp cât nu vor fi impuși de factori mai presus de voința lor, se menționează în proiect.

Proiectul de lege urmează a fi supus votului în cea de-a doua lectură.
loading ...