LEGE NOUĂ PENTRU DEȘEURILE DE AMBALAJE. Cei care nu se vor conforma nu vor putea vinde/importa mărfuri ambalate

03 jan 2023
Începând cu 1 ianuarie 2023, doar agenții economici înregistrați în Sistemul Informațional Automatizat -Managementul Deșeurilor (SIA-MD) pot plasa pe piață mărfuri care generează în procesul utilizării deșeuri de ambalaje. Producătorii au avut posibilitatea de a se înregistra în SIA-MD din 2020, odată cu aprobarea Regulamentului privind ambalaje și deșeurile de ambalaje nr.561/2020.

Totodată, Agenții economici care, ulterior, vor refuza să se înregistreze în SIA-MD, dar vor continua să pună pe piață ambalaje, vor cădea sub incidența art. 1541 din Codul Contravențional. În acest sens, Ministerul Mediului conlucrează cu Serviciul Vamal la elaborarea mecanismului de informare reciprocă privind statutul importatorului de produse cu ambalaje.

Regulamentul privind ambalajele și deșeurile de ambalaje prevede gestionarea de către producătorii și importatorii a ambalajelor și deșeurilor de ambalaje care le introduc pe piața Republicii Moldova. Documentul stabilește măsuri destinate prevenirii producerii deșeurilor de ambalaje și principiile privind reducerea eliminării finale a deșeurilor de ambalaje prin reutilizare, reciclare și valorificarea acestora.

Responsabilitatea extinsă a producătorului (REP) înseamnă că aceștia răspund de mărfurile plasate pe piață chiar și după comercializarea acestora. Principiul REP presupune cheltuieli suplimentare, cum ar fi: campanii de informare a populației, colectarea, transportarea, sortarea, valorificarea, promovarea etc.

În 2023, pentru a încuraja agenții economici să implementeze REP în Republica Moldova, Ministerul Mediului va veni cu acest nou proiect de lege care aduce claritate între plățile efectuate pentru poluarea mediului și plățile achitate în cadrul sistemelor colective REP, membrii cărora sunt importatorii și producătorii care plasează pe piață produse generatoare de deșeuri.

La fel, proiectul de Lege prevede și compensarea diferenței dintre plățile pentru poluarea mediului achitate în anul 2023 în raport cu țintele atinse prin sistemele colective REP. Acesta, la rândul său reglementează toate categoriile de ambalaje care devin deșeuri și modul cum acestea trebuie să fie gestionate.

Țintele de colectare a deșeurilor pe fiecare categorie de ambalaj vor fi revizuite pentru excluderea ambiguităților. Aceste aspecte și formula de calcul pentru plata către bugetul de stat, din partea agenților economici care nu au atins țintele de reciclare sau valorificare a fost discutată și agreată în cadrul ultimei ședințe a grupului de lucru. De asemenea, s-a discutat despre accelerarea procesului de înregistrarea a sistemelor colective în sistemul SIA-MD.

Beneficiile unui sistemul colectiv de reciclare sunt creșterea protecției mediului prin reducerea volumului de deșeuri depozitat sau aruncat în natură. De asemenea, prevede oportunități de dezvoltare a economiei circulare prin reintroducerea în sistem a materiei devenite deșeu. Aceasta va contribui semnificativ la diminuarea necesității de a exploata noi resurse naturale în procesul de producere.

Din păcate, cadrul normativ actual nu prevede instrumente care să încurajeze investiții în implementarea REP de către producători și importatori. Fiind îngrijorat de această lacună, Ministerul Mediului este în proces de negociere cu partenerii de dezvoltare pentru elaborarea programelor de susținere a agenților economici prin intermediul Fondului Național pentru Mediu respectiv și proiectul legii vine să ofere mecanisme de stimulare a producătorilor care implementează REP.

Apreciem foarte mult reușita  membrilor Asociației Europene a Businessului (EBA) de a înregistra  Asociația Obșteasca APIAM Moldova și autorizarea activităților la Agenția de Mediu în calitate de Sistem Colectiv pentru gestionarea deșeurilor de ambalaje ce va începe oficial activitatea din 1 ianuarie 2023. Îndemnăm ca agenții economici să se conformeze cadrului normativ în domeniul gestionării deșeurilor de ambalaj, transmite Ministerul Mediului.
loading ...