LOTUL DE PE LÂNGĂ CASĂ OFERĂ DREPTUL LA ÎNREGISTRAREA GOSPODĂRIEI ȚĂRĂNEȘTI

19 sep 2022
Începând cu 1 ianuarie 2023, gospodăriile țărănești (GȚ) nu vor mai fi înregistrate de primării, competența fiind transmisă Agenției Servicii Publice. Totodată, drept GȚ este definită o întreprindere individuală, bazată pe proprietate privată asupra terenurilor agricole, inclusiv terenurile atribuite ca loturi de pe lângă casă şi asupra altor bunuri; pe munca personală a membrilor unei familii (membri ai gospodăriei ţărăneşti), având ca scop obţinerea de produse agricole, prelucrarea lor primară, comercializarea cu preponderenţă a propriei producţii agricole.

Parlamentul examinează proiectul de lege prin care se propun modificări la Legea nr. 1353/2000 privind gospodăriile țărănești și la Legea nr.220/2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și întreprinzătorilor individuali.

Conform notei informative, Agenția Servicii Publice deține toate competențele, prin structurile sale teritoriale, de înregistrare a tuturor unităților de drept, inclusiv a întreprinderilor individuale. În acest sens, se menționează că ASP dispune de 43 de subdiviziuni teritoriale și 17 centre unificate de prestare a serviciilor publice (CUPS), prin care poate să asigure prestarea serviciilor de calitate, ceea ce va exclude necesitatea înregistrării GȚ la primării și ulterior prezentarea la Serviciul Fiscal de Stat pentru luarea la evidență fiscală.

Suplimentar, Legea nr.220/2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice şi a întreprinzătorilor individuali (art.2) va stabili că întreprinzător individual este persoană fizică cu capacitate de exerciţiu deplină, care practică activitate de întreprinzător în nume şi pe risc propriu, fără a constitui o persoană juridică, şi este înregistrată în modul stabilit de lege, inclusiv gospodăria țărănească (de fermier) în sensul Legii nr.1353/2000 privind gospodăriile țărănești (de fermier).

Autorii proiectului consideră că astfel cadrul de reglementare aferent înregistrării de stat a GȚ, ce include toate fazele din ciclul de viață al unei unități de drept, cum ar fi certificarea faptului constituirii, reorganizării, lichidării, suspendării sau reluării activității, dar și modificării actelor de constituire și înscrierii datelor în Registrul de stat va fi perfecționat.

Proiectul prevede că, în termen 45 de zile de la data intrării în vigoare, primăriile împreună cu ASP vor asigura predarea/recepționarea dosarelor gospodăriilor țărănești, a Registrelor ținute în acest sens, precum și a platformelor electronice pe care se asigură evidența GȚ, dacă acestea există.
loading ...