NOI MODIFICĂRI PRIVIND FUNCȚIONAREA ASOCIAȚIILOR UTILIZATORILOR DE APĂ PENTRU IRIGAȚII

03 nov 2022
Au fost aprobate mai multe modificări ale Legii cu privire la Asociaţiile Utilizatorilor de Apă pentru Irigaţii, privind excluderea unor impedimente de ordin juridic și administrativ pentru constituirea şi funcționarea (AUAI).

Vor fi reglementate normele ce țin de crearea unei asociații la nivel de sector din aria de deservire a sistemului centralizat de irigare și constituirea unei asociații ce înglobează mai multe sisteme de irigare. Totodată, este stabilită procedura și actele necesare pentru  înregistrarea asociaților la Agenția Servicii Publice (ASP).

De asemenea, se prevăd completări cu reglementări ce țin de aderarea noilor membri la AUAI și de încetare a calităţii de membru, precum și dizolvarea Asociației, când nu mai este necesară, prin convocarea adunării generale. Modificările includ noi norme ce țin de reabilitarea și casarea infrastructurii, restituirea bunurilor la expirarea termenului pentru care au fost transmise în folosință gratuită și responsabilitățile legate de distrugerea acestora.

Aprobarea modificărilor menționate va impulsiona constituirea şi funcționarea Asociațiilor Utilizatorilor de Apă pentru Irigații și va asigura accesul utilizatorilor de apă/producătorilor agricoli la irigare.

Astfel, se propune:
  • în cazul sistemelor de irigare cu mai multe sectoare, pot fi constituite asocialii la nivel de sector, cu condiția că activitatea acestora să nu perturbe negativ activitatea sistemului de irigare per general;
  • în cazul sistemelor de irigare amplasate compact (adiacent) unul față de altul, pot fi constituite asocialii ce înglobează mai multe sisteme de irigare, cu condiția că activitatea acestora să nu perturbe negativ activitate sistemelor de irigare per general;
  • la finele sezonului de irigare, volumul apei din sistema de irigare, ce urmează a fi evacuat, pentru a evita deteriorarea sistemului în timpul temperaturilor negative, să poată fi evacuat în bazinele de apă (lac, iaz, bazin de acumulare) gratis/sau contracost, cu permisiunea în scris a deținătorului bazinului de apă;
  • de asemenea se specifică că deținătorii de terenuri (cu excepția proprietarilor) au dreptul și se pot asocia, adera la asociații, doar cu permisiunea în scris a proprietarilor terenurilor.
Mai multe detalii vedeți în document.
 

NOI MODIFICĂRI PRIVIND FUNCȚIONAREA ASOCIAȚIILOR UTILIZATORILOR DE APĂ PENTRU IRIGAȚII

NOI MODIFICĂRI PRIVIND FUNCȚIONAREA ASOCIAȚIILOR UTILIZATORILOR DE APĂ PENTRU IRIGAȚII

NOI MODIFICĂRI PRIVIND FUNCȚIONAREA ASOCIAȚIILOR UTILIZATORILOR DE APĂ PENTRU IRIGAȚII

loading ...