CONCURS PENTRU SELECTAREA PRESTATORILOR DE SERVICII DE CONSILIERE ȘI FORMARE ÎN AGRICULTURĂ

15 aug 2023
Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare lansează concursul pentru selectarea prestatorilor de servicii de consiliere și formare în agricultură. Astfel, persoanele fizice sau juridice care dețin specializare în domeniile de formare, sunt încurajate să aplice dosarul pentru participare.
 
Organizarea și desfășurarea concursului va avea loc în baza prevederilor Regulamentului cu privire la organizarea și desfășurarea concursului pentru selectarea prestatorilor de servicii de consiliere și formare în agricultură, aprobat prin Ordinul Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare nr. 80/2023 (Monitorul oficial 306-309 din 11.08.2023, art. 782), unde sunt incluse condițiile de eligibilitate și criteriile de selecție.
 
Prestatorii pot oferi următoarele tipuri de servicii: seminare de instruire pe tematici specifice măsurilor de subvenționare; asistenţă consultativă la elaborarea planului de afaceri și la formarea setului de documente aferente cererii de subvenționare.
 
Serviciile de consiliere și formare în agricultură vor fi subvenționate din Fondul național de dezvoltare a agriculturii și mediului rural.
loading ...