IFAD A DIMINUAT RATA DOBÂNZII PENTRU CREDITELE INVESTIȚIONALE

10 mai 2023
IFAD oferă credite investiţionale destinate pentru finanțarea: întreprinderilor mici și mijlocii (IMM), tinerilor antreprenori și micro antreprenorilor - cu rata dobânzii diminuată de 9,6% MDL.

Cine poate beneficia de credit investițional?

 
 • Întreprinderile mici și mijlocii.
 • Tinerii antreprenori care dețin cota de participare în capitalul întreprinderii de cel puțin 50%, au vârsta cuprinsă între 18 și 35 ani.
 • Microantreprenorii din mediul rural, inclusiv persoane fizice şi întreprinzători individuali (GŢ, ÎI).

Care sunt activitățile eligibile?

 • Producerea, recoltarea: fructelor, pomușoarelor, legumelor produse în sere și / sau în câmp deschis, plantelor medicinale și plantelor aromatice, semințelor, răsadurilor și materialului săditor, culturi de câmp inclusiv tehnice, struguri de masă, arbori și arbuști meliferi (excepție- struguri tehnici, tutun, culturi silvice, plante pentru amenajarea spațiilor verzi).
 • Creșterea animalelor, producerea produselor de origine animalieră, inclusiv , echipamentului și a utilajului agricol.
 • Depozitarea, sortarea, prelucrarea, ambalarea etc. a produselor agricole (cu excepția soiurilor tehnice de struguri, tutunului, culturilor silvice, plante pentru amenajarea spațiilor verzi).
 • Construcția depozitelor, halelor de depozitare și păstrare la rece a produselor agricole, semințe și răsaduri (cu excepția edificiilor cu destinație agricolă care urmează a fi date în locațiune).
 • Servicii pentru agricultură.
 • Agroturism rural (construcția/reconstrucția și renovarea agro-pensiunilor rurale, procurarea animalelor de prăsilă, echipamentului, utilajelor și mașinilor agricole noi.

Contribuția beneficiarului:

 • Întreprinderi mici și mijlocii - Min. 25 % din valoarea totală a proiectului investițional.
 • Tineri antreprenori - Min. 10 % din valoarea totală a proiectului investițional.
 • Microantreprenori - Min. 10 % din valoarea totală a proiectului investițional.
Mai multe detalii despre produsele IFAD: http://www.ucipifad.md/creditare-achizitii/creditare/, sau la telefonul +373 22 21 00 56.
loading ...