GRANTURI PENTRU FINANȚAREA PRACTICILOR DE IRIGARE ÎN EXPLOATAȚIILE AGRICOLE

29 aug 2023
Fermierii pot beneficia de granturi pentru finanțarea loturilor demonstrative de diseminare a practicilor de gestionare a apei în cadrul exploatației agricole (tehnologii eficiente de irigare) în zonele rurale vulnerabile la schimbările climatice.Valoarea maximă a grantului va acoperi 70% din cheltuielile eligibile, dar nu va depăși 7.500 USD. Vor fi acordate 10 granturi.

Data lansării: 28.08.2023

Aria de intervenție: Programul Îmbunătățirea Capacităților pentru Transformarea Zonei Rurale (TRTP) are acoperire națională și este implementat în zonele rurale controlate de Guvernul Republicii Moldova (GRM), cu excepția entităților înregistrate la Chișinău și Bălți.

Grup țintă: mici fermieri orientați comercial care cultivă până la 10 hectare, înregistrați ca subiecți de activitate antreprenorială, sub orice formă juridică, în special femei și tineri fermieri, din zonele rurale vulnerabile din punct de vedere climatic.

Contribuția beneficiarului: Beneficiarii vor cofinanța investiția cu cel puțin 30 % din valoarea cheltuielilor eligibile.

Criterii de eligibilitate pentru solicitanții de finanțare:
Solicitantul este persoană juridică și se încadrează într-una dintre aceste categorii:
  • Fermieri privați, rezidenții Republicii Moldova, care sunt înregistrați și își desfășoară activitatea antreprenorială (orice formă juridică, inclusiv gospodăriile țărănești și întreprinderile individuale) în regiune rurală. Întreprinderile înregistrate în orașele Chișinău sau Bălți trebuie să prezinte adițional dovada înregistrării filialei în zonă rurală.
  • Instituții de cercetare științifică agricolă și/sau întreprinderi agricole/forestiere de stat. În cazul când acestea au o adresă legală în Chișinău și/sau Bălți ele pot beneficia de granturi dacă au terenuri agricole situate în mediul rural sau extraurban;
  • Universitățile Moldovei (facultățile cu profilul agricol), colegii agricole, și alte instituții de cercetare și învățământ strâns legate de domeniu agricol.
Mai multe detalii privind criteriile de eligibilitate pentru solicitanții de finanțare și activitățile și cheltuielile eligibile, precum și neeligibile le găsiți accesând pagina UCIP IFAD, rubrica Granturi.

Solicitantul poate depune doar o singură ofertă comercială în cazul în care informația despre asortimentul producției și prețurile furnizorului de la care solicitantul intenționează să procure echipamentul sunt plasate pe pagina web a Agenției de Intervenții și Plăți în Agricultura (AIPA) în Baza de Date cu Prețuri de Referință. În acest caz, prețurile din oferta furnizorului trebuie să fie identice cu cele indicate pe pagina web AIPA.

Notă: Toate serviciile acordate solicitanților de grant de către ACSA descrise în acest apel sunt Gratuite pentru fermieri, fiind achitate din sursele UCIP IFAD. Procedura de solicitare și debursare a grantului, AICI.

Apelul de granturi va fi deschis începând cu data lansării și până la epuizarea resurselor financiare. UCIP IFAD va anunța despre data închiderii apelului de granturi prin plasarea informației corespunzătoare pe pagina web a UCIP IFAD în compartimentul dedicat apelului de granturi la următoarea adresă: http://www.ucipifad.md/granturi/

Cererea se depune la următoarea adresă: bd. Ștefan cel Mare și Sfint, nr. 162,  of. 1303, MD-2004, Chișinău, Republica Moldova. Pentru clarificări și detalii suplimentare, scrieți la UCIP IFAD la următoarea adresă de e-mail: office@ucipifad.md și alexandru.belschi@ucipifad.md sau sunați la (022) 223075.
loading ...