GRANT PENTRU FEMEILE CARE DEZVOLTĂ O AFACERE ÎN DOMENIUL APICULTURII

23 jun 2023
Apicultura oferă diverse oportunități economice de dezvoltare. Pe lângă producția și vânzarea de miere, apicultorii sunt îndemnați să dezvolte și celelalte ramuri ale apiculturii: produse auxiliare ale stupului, turism apicol, vânzare de mătci și roiuri, închiriere stupi pentru polenizare etc.  

Femeile apicultoare pot beneficia de programe de finanțare care le pot ajuta să dezvolte afacerile lor în domeniul apiculturii. Ele pot accesa GRANT-uri cu porțiune de credit, destinat pentru finanțarea femeilor micro-antreprenoare în localitățile rurale, oferit de IFAD.
 
Aria de implementare a Proiectului pilot: toate localitățile rurale (doar satele), care sunt sub controlul Republicii Moldova, inclusiv satele din Unitatea Teritorială Autonomă Găgăuzia.
 
Cine poate beneficia de GRANT cu porțiune de credit?
Femeile micro antreprenoare, vulnerabile la schimbările climatice. Persoane fizice sau juridice (afaceri fondate și administrate de femei), înregistrate ca subiecți ai activității de antreprenoriat sub orice formă organizatorico-juridică, care practică activități agricole sau activități conexe agriculturii la scară micro, sunt vulnerabile la schimbările climatice și îndeplinesc criteriile de eligibilitate stabilite în cadrul Proiectului.
 
Cerințele de eligibilitate pentru Beneficiarii de GRANT:
  1. Femei micro antreprenoare, cetățene ale Republicii Moldova, care au înregistrată și își desfășoară activitatea antreprenorială (sub orice formă organizatorică-juridică) în Aria de implementare a Proiectului pilot;
  2. Veniturile din vânzări pentru ultimul an fiscal nu a depășit 1 milion de lei; 
  3. Suprafața totală a terenurilor (în proprietate și în arendă) a tuturor membrilor/fondatorilor solicitantului și a entităților fondatorilor/membrilor, nu va depăși 10 hectare, inclusiv membrii Gospodăriei  ;
  4. Activitatea economică se bazează pe proprietate privată, este fondată și administrată de femei;
  5. Dispun de toate licențele și autorizațiile necesare și obligatorii pentru desfășurarea activității economice.
Notă: Întreprinderile nou fondate sunt eligibile doar dacă acestea dispun de toate documentele de înregistrare, licențele și autorizațiile necesare pentru desfășurarea afacerii, înainte ca mijloacele din resursele Proiectului să fie transferate Beneficiarei.
 
Important! Prioritate pentru finanțare se va acorda femeilor tinere economic active. Banca va acorda prioritate femeilor tinere, care vor dezvolta o nouă afacere și va menține ponderea noilor afaceri finanțate de cel puțin 30 la sută din totalul portofoliului de împrumuturi pentru femeile vulnerabile la schimbările climatice.

Se va ține cont de faptul că solicitantele de finanțare sunt orientate economic și comercial, iar comercializarea producției (cel puțin 30% din volumul producției proprii) nu va afecta securitatea alimentară și nutrițională a Gospodăriei.

Afacerile care au beneficiat de credite în cadrul Programelor IFAD anterioare sunt eligibile pentru finanțare.

Termenul de depunere a cererilor de finanțare: apel deschis pînă la epuizarea fondurilor alocate.
 
Proiectul își propune finanțarea a aproximativ 170 de cereri. Pentru mai multe detalii, accesați acest LINK.
 
loading ...