GRANT PENTRU CONSTRUCȚIA/REABILITAREA LACURILOR DE ACUMULARE A APEI

28 sep 2023
Programele IFAD în Moldova, în cadrul Proiectului „Îmbunătățirea capacităților pentru transformarea zonei rurale”, oferă GRANT pentru construcția/reabilitarea lacurilor/Iazurilor de acumulare a apei. Eligibile sunt lacurile/iazurile care vor servi pentru utilizarea apei pentru irigare sau ca sursă de apă pentru animalele domestice și sălbatice.
 
Valoarea grantului este de 300.000 USD per cerere. Numărul minim de beneficiari per cerere de finanțare trebuie să fie de cel puțin 5 mici fermieri. Beneficiarii pot fi fermierii mici care au în gestiune până la 10 ha.
 
Despre proiect
Proiectul Îmbunătățirea capacităților pentru transformarea zonei rurale finanțate de Fondul Internațional pentru Dezvoltarea Agricolă și Fondul de Adaptare este destinat pentru a acorda suport investițiilor în infrastructura de irigare care se va axa pe sisteme micro și mici de irigare.
 
Rezultatele preconizate în urma intervențiilor proiecte vor fi de cel puțin 20 de sisteme de irigare mici, cu obiectivul final de 400 de beneficiari.
 
Infrastructura publică, cum ar fi infrastructura economică/productivă de irigare, va include:
 
1. Sisteme de irigare la scară mică conectate la Sistemele Centrale de Irigare existente care se află la balanța Apele Moldovei, de obicei aceste sisteme vor include stație de pompare, conductă de aducțiune la terenurile beneficiarilor, bazin de acumulare a apei pentru irigare (la necesitate) căptușit cu geotextil de protecție din polipropilenă cu o capacitate de stocare până la 15.000 mc, precum și stație de pompare din bazinul de acumulare a apei pentru irigare (la necesitate);
 
2. Sisteme de irigare la scară mică cu sursa de apă existentă în comunitate/localitate (stație de pompare din rezervoare naturale de apă râu/lac), de obicei aceste sisteme vor include stație de pompare, conductă de aducțiune către beneficiarii, bazin de acumulare a terenului. apei pentru irigare (la necesitate) căptușite cu geotextil de protecție din polipropilenă cu o capacitate de stocare până la 15.000 mc și stație de pompare din bazinul de acumulare a apei (la necesitate);
 
3. Construcția/reabilitarea lacurilor/iazurilor de acumulare a apei, aceste lacuri/iazuri vor servi pentru utilizarea: apei pentru irigare, precum și ca sursă de apă pentru animale domestice și sălbatice. Aceste lacuri/iazuri nu vor fi date în arendă pentru piscicultură (piscicultură).
 
Zona de implementare:  – zonele rurale ale Republicii Moldova, aflate sub controlul Guvernului Republicii Moldova, inclusiv al Unității Teritoriale Autonome Găgăuzia, cu excepția entităților care sunt înregistrate și desfășoară activitatea în mediul urban.
 
Grup țintă –  APL (Primaria) în asociere cu grupurile interesate de mici fermieri, Asociațiile Utilizatorilor de Apă (AUA), întreprinderile agricole formale la nivel de localitate.
 
Pentru mai multe detalii apelați: (022) 22 30 75, sau accesați link-ul.  
loading ...