GRANT PENTRU FINANȚAREA ECHIPAMENTULUI DE IRIGARE

17 oct 2023
UCIP IFAD lansează un nou apel de grant pentru fermierii ce-și propun să instaleze sisteme de irigare. De data aceasta, sunt vizați agricultorii ce dețin sau arendează până la 10 ha de teren, rezidenții Republicii Moldova, care sunt înregistrați și își desfășoară activitatea antreprenorială în regiune rurală.
 
 • Suport grant UCIP IFAD - 7,500 USD
 • Contribuția financiară proprie - minimum 30%
 

Criterii de eligibilitate

Solicitanții sunt: ​​Fermieri, rezidenții Republicii Moldova, care sunt înregistrați și desfășoară activitatea antreprenorială (orice formă juridică, inclusiv gospodăriile țărănești și întreprinderile individuale) în regiune rurală. Întreprinderile înregistrate în orașele Chișinău sau Bălți trebuie să prezinte adițional dovada înregistrării filialei în zona rurală.
Toți beneficiarii trebuie să îndeplinească următoarele criterii de eligibilitate:
 • cultivă până la 10 ha teren (suprafață totală în proprietate și/sau aredă);
 • menține evidență contabilă în conformitate cu procedurile și standardele contabile acceptabile;
 • va cofinanța suportul financiar de către UCIP IFAD de 7,500 USD cu contribuția financiară proprie de minimum 30% și alte costuri necesare pentru bună funcționare a exploatației agricole;
 • nu are datorii la bugetul public și local;
 • are acces la sursă de apă pentru irigare;
 • are cel puțin un an de experiență în activitatea agricolă de înregistrarea acesteia, confirmarea prin prezentarea certificatului de înregistrare;
 • a frecventat instruiri dedicate tehnologiilor eficiente de irigare finanțată către UCIP IFAD.
 

Activități eligibile

Creșterea culturilor horticole cu valoare adăugată înaltă: fructe, legume, struguri și pomușoare precum plante aromatice și medicinale și flori.
 

Cheltuieli eligibile

 • Pompe pentru apă
 • Filtre pentru apă
 • Benzi de picurare
 • Micro-aspersoare
 • Accesorii aferente sistemului de irigare
 • Echipament pentru fertigare.
 
A se lua în considerare!
Acoperirea cheltuielilor pentru procurarea bunurilor din cadrul proiectului se face la valoarea bunurilor fără TVA. Toate activele avansate din mijloacele Proiectului vor fi noi și vor fi livrate cu garanție.
 
loading ...