GRANT POSTINVESTIȚIE PENTRU UTILAJE AGRICOLE ȘI PRACTICI MDT

19 sep 2023
În perioada 18 septembrie – 20 octombrie 2023, producătorii agricoli individuali care au achiziționat echipamente şi utilaje agricole și aplică măsuri ce asigură conservarea și ameliorarea solurilor (tehnologii și practici notill și striptill), pot solicita finanțare nerambursabilă - grant - în valoare de până la 10.000 de dolari SUA.
 
Proiectul Agricultura Competitivă în Moldova MAC-P, finanțat de Banca Mondială, anunță deschiderea unei noi runde de finanțare nerambursabilă în cadrul Programului de granturi post-investiționale destinate Managementului durabil al terenurilor.
 
Granturile vor compensa până la 30% din investiția eligibilă și vor fi acordate prin intermediul AIPA-Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură.
 
Printre echipamentele eligibile pentru finanțare se numără semănători, tocătoare, stropitoare, combine de recoltare No-Till, combine pentru formarea benzilor, echipamente și sisteme de irigare. Totodată, se va acorda finanțare pentru implementarea de măsuri agrotehnice, fitoameliorative și hidrotehnice care conduc la ameliorarea solului.
 
Lista completă a investițiilor eligible, actele ce urmează a fi prezentate pentru a solicita finanțarea și alte detalii despre Programul de granturi post-investiționale sunt disponibile în Manualul de alocare a granturilor, care poate fi accesat pe acest link
loading ...