GRANTURI PENTRU CRESCĂTORII DE OVINE ȘI CAPRINE. Vedeți AICI detalii

16 mai 2024
Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare anunță lansarea celui de-al doilea apel de granturi al Proiectul AGGRI, destinat exclusiv fermelor de ovine și caprine, specializate în producția de lapte și/sau carne.
 
Perioada de aplicare începe pe 20 mai și se va încheia pe 2 august 2024.
 
Valoarea maximă a unui grant poate ajunge la 1 milion USD, cu condiția ca suma să nu depășească 50% din valoarea investiției eligibile.
 
Banii pot fi utilizați pentru: construcția și modernizarea exploatațiilor zootehnice, dotarea acestora cu tehnologii de ultimă generație, precum și achiziționarea animalelor de prăsilă. De asemenea, sunt disponibile fonduri pentru eficientizarea energetică a exploatațiilor, inclusiv pentru implementarea tehnologiilor de obținere a energiei regenerabile (stațiilor de biogaz și a panourilor fotovoltaice).
 
Pentru a beneficia de granturi, producătorii trebuie să îndeplinească următoarele condiții:
  • Să fie înregistrați și să activeze în teritoriul controlat de autoritățile Republicii Moldova, cu excepția municipiilor Chișinău și Bălți.✅Să fie deținători legali ai bunurilor ce fac obiectul stimulării prin grant, având un termen de arendă sau comodat de minim cinci ani.
  • Să dispună de un plan de afaceri viabil pe termen lung.
  • Să contribuie cu minimum 50% din valoarea sub-proiectului investițional.
 
Dosarele pot fi depuse la oficiile teritoriale ale AIPA.
loading ...