INSTRUIRI REGIONALE PENTRU POTENȚIALII APLICANȚI LA GRANTURILE IFAD PENTRU IRIGAREA LA SCARĂ MICĂ

27 sep 2023
În cadrul proiectului „Îmbunătățirea Capacităților pentru Transformarea Zonei Rurale (TRTP)”, implementat de Unitatea Consolidată pentru Implementarea Programelor IFAD, la începutul lunii august, a demarat campania de instruiri teoretico-practice, organizate de Asociația Națională de Dezvoltare Rurală ACSA pentru fermierii care aplică la granturile oferite de UCIP IFAD în domeniul irigării la scară mică.
 
De către specialiștii formatori din cadrul Asociației Naționale de Dezvoltare Rurală (ACSA), în perioada august – septembrie 2023, au fost organizate 6 Ateliere de instruiri teoretico - practice pentru peste 140 de fermieri și membri a Asociațiilor Utilizatorilor de Apă la Irigare (AUAI). Fermierii sunt din 16 raioane ale țării: Orhei, Rezina, Telenești, Șoldănești, Sângerei, Leova, Cantemir, Hâncești, Căușeni, Cășărași, Strășeni, Ungheni, Nisporeni, Glodeni, Fălești, Râșcani, Ștefan Vodă.
 
În perioada imediat următoare (octombrie – noiembrie 2023), UCIP IFAD și ACSA vor implementa 4 Ateliere regionale de instruiri teoretico-practice pentru raioanele: Briceni, Edineț și Ocnița (în or. Briceni), Anenii Noi, Criuleni și Dubăsari (în com. Roșcani, r. Anenii Noi), Drochia, Dondușeni, Soroca și Florești (în com. Chetrosu, r. Drochia), Cahul, Taraclia și UTAG (în com. Pelinei, r. Cahul).


 
Instruirile regionale pe domeniul „Irigarea la scară mică și practici de agricultură adaptivă la schimbările de climă”, includ un Program de instruiri teoretice – practice cu durata de 24 ore. Două zile sunt de instruiri teoretico-practice. Iar o zi este dedicată instruirilor practice la loturile demonstrative, cu acces la infrastructura de irigare în cadrul AUAI sau la scară mică și cu aplicarea de practici de agricultură adaptivă la schimbările de climă.
 

Instruirile au la bază cinci module

 1. Exploatarea și întreținerea sistemelor și echipamentelor de irigare, calitatea apei și regimurile de irigare;
 2. Agricultura adaptivă la schimbările de climă și agricultura ecologică;
 3. Surse de finanțare pentru agricultură și modul de accesare a grantului IFAD la irigarea la scară mică;
 4. Contabilitate simplă și raportarea fiscală;
 5. Marketingul asigurării cu mijloace de producție și valorificarea producției horti-legumicole.
 
Instruirile teoretico-practice regionale au ca scop instruirea formală și promovarea de tipuri și metode de irigare la scară mică; tehnici eficiente în irigare (funcționarea și întreținerea sistemelor și echipamentelor de irigare; calitatea apei și regimurile de irigare; tehnici de adaptare la umiditate insuficientă sau excesivă a solului); aspectele ce țin de menținerea fertilității solului cu asigurarea parametrilor de fertilizare prin irigare; implementarea și menținerea sistemului de contabilitate în partidă simplă și raportare fiscală la nivel de exploatație agricolă; acces la surse de finanțare și asigurării cu mijloace de producție și valorificarea producției horti-legumicole.
 

Consultanții regionali ACSA  vin cu sfaturi practice pentru fermieri

Pe solurile argiloase (grele) se poate de folosit metodele de irigare prin picurare și prin aspersiune de orice tip; pentru solurile nisipoase mai pretabilă este aplicarea irigării prin aspersiune, iar în funcție de cultură și amplasarea sistemului radicular, inclusiv și irigarea prin picurare, iar pentru solurile cu pericol de salinizate mai recomandată este aplicarea irigării prin aspersiune cu dispersie fină.
 


Vom remarca că alegerea unui sau altui tip de udare și respectiv a tipului sistemului de irigare, mult depinde și de: amplasarea sistemului radicular a plantei în corelare cu textura solului, relieful, înclinația terenului, nivelul apelor freatice, calitatea și gradul de mineralizare a apelor utilizate, mișcările maselor de aer (vântul).
 
Pentru selectarea celei mai adaptate metode de udare aplicabile condițiilor proprii de cultivare fermierii pot apela la suportul Consultanților regionali ACSA, care au primit instruirile specifice în domeniul dat, sau pot cere opinia agenților economici care se ocupă cu proiectarea și instalarea sistemelor de irigare.
 
În baza instruirilor specialiștii formatori din cadrul Asociației Naționale de Dezvoltare Rurală (ACSA) au formulat un set de recomandări, de care vor ține cont obligatoriu fermierii la aplicarea irigării la scară mică:
 1. Aplicarea diferitor metode de irigare și udare se va efectua în funcție de tipul de sol, relief, sursa de apă, cultura cultivată și condițiile climaterice.
 2. Pe baza cunoașterii consumului de apă, se stabilește necesarul de apă în perioada de vegetație, iar acoperirea necesarului de apă în perioada de vegetație se realizează prin aplicarea irigării. Instrumentele de care e nevoie în procesul stabilirii necesarului de apă la irigare în perioada de vegetație sunt: : (i) tensiometre care măsoară potențialul de apă în sol; (ii) senzorii de umiditate a solului care estimează conținutul volumetric de apă în sol și (iii) udometre – pH metre.
 3. Calitatea apei la irigare este factorul crucial în păstrarea fertilității solului și asigurarea de recolte stabile de produse hortilegumicole. Accentul principal se pune pe surse calitative și durabile de ape de suprafață, cu aplicarea echipamentelor de irigare prin aspersiune și picurare și introducerea – menținerea unor regimuri — norme de udare specifice pentru fiecare cultură și tip de sol. Menționăm, că se recomandă obligatoriu (cel puțin de 2 ori pe sezon agricol: la început și în perioada aplicării intense a irigării), prelevarea și analiza în cadrul laboratoarelor autorizate a probelor de apă la irigare.
 4. Înainte de a alege ce tip de sistem de irigare s-ar potrivi pentru culturile pe care vreți să le irigați este necesar să țineți cont de următoarele particularități:
 • debitul sursei de apă și accesul la sursa de apă;
 • calitatea și pretabilitatea apei pentru irigare (pentru a evita sărăturarea, solonetizarea și colmatarea solului);
 • sursa de energie de care depinde ce fel de pompă veți putea conecta;
 • amplasarea câmpului destinat pentru irigare, distanța, relieful;
 • consumul specific de energie la transportarea unei cantități de apă la irigare și asigurarea continuă și la parametrii ceruți a debitului de apă către instalațiile de irigare;
 • analiza pretabilității solului la irigare;
 • determinarea expoziției, amplasarea și suprafețele optime pentru înființarea unui câmp pretabil la irigarea culturilor, câmpul fiind împărțit în parcele, tarlale, blocuri, iar conform lungimii și lățimii eficiente de irigare se vor determina suprafețele optime a parcelelor pentru amplasarea culturilor irigate;
 • stabilirea asolamentului pe culturi sau a conveierului de soiuri – hibrizi a culturii, în baza cererii de piață, a contractelor privind livrarea producției agricole, studiilor de piață;
 • calculul necesității de apă la irigare pentru culturile alese, îndeosebi în fazele critice de creștere - dezvoltare a plantelor;
 • calcularea costului apei, determinarea costului producției, compararea costului producției cu oferta pieței. Dacă marja obținută la producție (deferența de preț oferit și cost) este atrăgătoare lansăm proiectul sistemului de irigare, dacă nu modificăm condițiile din punctele anterioare și repetăm cercetarea.Menționăm că UCIP IFAD prin Fondul de Adaptare va oferi sprijin și granturi grupelor de producători și micilor fermieri cu terenuri de până la 10 ha (deținute și cultivate) pentru investiții în infrastructura de irigare și scheme de irigare la scară mică conectate la:
 • Sistemele Centrale de Irigare (SCI) existente din cadrul AUAI sau a sistemelor funcționale din cadrul Agenției "Apele Moldovei";
 • sursele interne de apă de suprafață (lacuri, heleșteie, bazine acvatice), obligatoriu cu confirmarea calității apei în baza analizei de laborator autorizat;
 • sau din puțuri subterane la irigarea culturilor horticole cu obținerea și prezentarea obligatorie a copiei de pe Autorizația de Mediu de Folosință Specială a Apei (AMFSA), în baza Regulamentului cu privire la folosința apelor subterane pentru irigarea prin picurare a terenurilor agricole ocupate cu culturi horticole (HG nr. 635 din 19.08.2020).
 

Implementarea proiectului include:

 • asistență financiară sub formă de Granturi în valoare maximă de 300 000 dolari SUA unui Grup – client (grup de minim 20 beneficiari eligibili) pentru investiții în infrastructura de irigare, iar în cazul în care sunt mai puțin beneficiari valoarea maximală a grantului se va calcula după formula: 15 000 dolari SUA x Numărul de beneficiari, și o contribuție de coparticipare de minim 10% a membrilor Grupului – client. Suprafața sistemului de irigare finanțat pentru acest grup de beneficiari va fi de maxim 100 hectare. și;
 • suport financiar sub formă de Granturi – investiții cu valoarea maximă 7.500 dolari SUA pentru investiții în echipament de irigare la scară mică, și o contribuție de coparticipare de minim 30% a potențialului beneficiar, pentru producătorii agricoli – micii, tinerii antreprenori și femei din arii rurale (cu excepția or. Chișinău și Bălți), care cultivă până la 10 hectare de terenuri agricole (proprietate și/sau arendă pe termen lung).
 
Prin intermediul consultanților Asociației Naționale de Dezvoltare Rurală (ACSA), pe tot parcursul implementării proiectului, se va acorda suport și servicii de consultanță tehnică gratuită la: instruirea fermierilor, pregătirea pachetului de grup și individuale pentru aplicare la granturile UCIP IFAD pentru infrastructura de irigare și scheme de irigare la scară mică, inclusiv încurajarea adoptării de tehnologii inteligente de economisire a apei și creșterea rezilienței micilor fermieri la schimbările climatice.
 
UCIP IFAD și prestatorul de servicii, ACSA, vor informa adițional persoanele cointeresate din toate ariile țării privitor următoarele seminare regionale de instruiri, perioada și locația implementării acestora. Consultanții regionali ACSA vor invita personalizat producătorii agricoli care și-au manifestat interesul formal în cadrul Campanii de informare.


 
Producătorii agricoli, membrii AUAI și a APL, cointeresați de implementarea proiectelor de dezvoltarea a infrastructurii și sistemelor de irigare la scară mică pot solicita informații suplimentare. Implementatorii: UCIP – IFAD și Asociația Națională de Dezvoltare Rurală (ACSA).
loading ...