APELUL III DE DEPUNERE A CERERILOR DE ACORDARE A SUBVENȚIEI ÎN AVANS

22 mai 2024
Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură informează a fost lansat apelul III de depunere a cererilor de acordare a subvenției în avans pentru proiectele investiționale de îmbunătățiri funciare, ameliorare și protecție a solului, iar termenul limită de depunere a cererilor este 19 iulie 2024.
 
Cererile de solicitare a subvenției în avans se depun pentru următoarele submăsuri:
  • Submăsura nr. 1: Prevenirea și combaterea eroziunii  solului;
  • Submăsura nr. 2: Ameliorarea chimică a solurilor;
  • Submăsura nr. 3: Conservarea și sporirea fertilității solurilor.
 
Criteriile de eligibilitate stabilesc că, solicitant al subvențiilor poate fi: persoana juridică/fizică sau unitatea administrativ teritorială de nivelul întâi, care deține teren în proprietate, posesie sau folosință, înregistrat în modul stabilit de lege, și urmează să implementeze proiectul într-o unitate administrativ - teritorială de nivelul întâi.
 
De menționat este faptul că suportul statului constituie 80 % din valoarea proiectului eligibil și nu va depăși 800 mii lei.
 
Pachetul de documente necesar, ce urmează a fi depus, poate fi accesat pe site-ul AIPA la rubrica: Subvenții în avans - îmbunătățiri funciare 2024, sau https://aipa.gov.md/ro/subventii-avans-funciar.
loading ...