OPERATORII ECOLOGICI POT DEPUNE DOSARELE PENTRU A OBȚINE SUBVENȚII

30 mai 2022
 Agenții economici care produc, procesează, exportă și/sau importă din terțe țări, depozitează sau distribuie produse ecologice, în vederea comercializării, pot să întocmească și să depună la Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare dosarele pentru a obține subvențiile oferite în acest an.

Fișele de înregistrare sau evidență pot fi descărcate de pe site-ul MAIA (https://maia.gov.md/ro/content/fi%C8%99ele-de-%C3%AEnregistrare-%C3%AEn-agricultura-ecologic%C4%83).

Acestea, precum și modelele de cerere ce vor fi incluse în dosarele care vor fi depuse la minister pot fi solicitate și prin e-mail (info@movca.org) sau mesaj pe Viber (+37378228877).

Pașii necesari pentru solicitarea subvențiilor oferite în 2022 sunt următorii:

1. Descărcați Fișa de înregistrare de pe siteul MAIA https://maia.gov.md/ro/content/fi%C8%99ele-de-%C3%AEnregistrare-%C3%AEn-agricultura-ecologic%C4%83

2. Completați cu informația despre companie, terenuri, suprafețe, culturi, statut (eco, conversie, convențional). Aveți grija ca suprafețele și numerele cadastrale să corespundă cu cele indicate în Lista parcelelor). De asemenea, se notează statutul (eco, conversie, convențional) care va fi în anul 2022, de exemplu: 2021 – conversie 1, 2022 – conversie 2.

Notă: Denumirea organismului de inspecție și certificare:
SC Certificat-Eco SRL / Codul organismului: OCprec-001
SRL Control Union Dnjestr / Codul organismului: OCprec-005

3. Fișele pot fi transmise la minister prin una din următoarele modalități:
– depunerea documentelor în format fizic;
– transmiterea în format electronic la următorul e-mail: cancelaria@maia.gov.md;
– transmiterea prin Poșta Moldovei.
Notă: Fișele de înregistrare pe care nu vor fi aplicate semnătura olografă și ștampila sau semnătura electronică nu vor fi  înregistrate.

4. Fișele de înregistrare se transmit în adresa ministerului până la data de 31.07.2022. 
Notă: Anexe pentru operatorii care se înregistrează pentru prima dată sau care își extind suprafețele:
   1) Certificat de înregistrare/Extras agent economic;
   2) Confirmarea dreptului de proprietate/folosință –  Contracte de vănzare cumparare/Arendă/Comodat; Confirmare de la primărie cu privire la administrarea terenurilor supuse certificării;
   3) Harta terenurilor.

5. Fișa avizată de către secretarul de stat va putea fi ridicată mai târziu de la Serviciul produse ecologice și produse cu denumire de origine din cadrul MAIA.

În cazul în care fișele de înregistrare nu vor fi complete sau vor conține informații neclare, MAIA va acorda agentului economic o perioadă de 15 de zile pentru rectificarea acestora. Dacă fișele de înregistrare nu vor fi remediate în termenul legal, procedura de înregistrare va fi anulată.
 
loading ...