PROIECTE START-UP ÎN DOMENIUL AGROINDUSTRIAL. De când pot fi depuse cererile pentru subvenții și cine poate deveni beneficiar

08 apr 2021

Agenţia de Intervenţie şi Plăţi pentru Agricultură (AIPA) anunță că, în perioada 15 aprilie – 18 iunie 2021, se va desfășura cel de-al VII – lea Apel de depunere a cererilor de solicitare a subvențiilor în avans pentru proiecte start-up în domeniul agroindustrial. Acestea sunt acordate doar în baza proiectelor investiționale depuse de producătorii agricoli, ce vor desfășura pentru prima dată o activitate economică în sectorul agroalimentar.
 
Cererile de solicitare a subvențiilor în avans pot fi depuse de tinerii,  femeile fermier și migranții reveniți, care intenționează să lanseze afaceri în domeniul agriculturii, conform domeniilor de sprijin prioritizate de Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului:

- stimularea investițiilor pentru utilarea și renovarea tehnologică a fermelor zootehnice;
-  stimularea investiţiilor pentru procurarea animalor de prăsilă și menținerea fondului genetic al acestora;
-  stimularea investiţiilor pentru dezvoltarea infrastructurii postrecoltare și procesare;
-  stimularea investiţiilor pentru producerea legumelor și a fructelor pe teren protejat (serii, solarii, tuneluri);
-  stimularea investiţiilor pentru înființarea, modernizarea și defrișarea plantațiilor multianuale, inclusiv a plantațiilor viticole și a plantațiilor pomicole.
 
Cererile vor fi examinate de AIPA, conform procedurilor Regulamentuluiiar evaluarea și selecția finală a proiectelor investiționale, care au îndeplinit criteriile de eligibilitate, va fi realizată de Comisia de evaluare și selecție.
 
Precizăm că suportul statului constituie 65 % din valoarea proiectului ce nu va depăși 1 milion de lei. Plățile vor fi efectuate în două tranșe: 
 
I Tranșă - 75% din valoarea subvenției, care se va achita cu condiția prezentării dovezilor co-finanţării din partea Beneficiarului a 35% din valoarea costurilor eligibile;
II Tranșă – 25% din valoarea subvenției, în baza cererii de debursare la darea în exploatare a obiectului investiției și prezentarea actelor confirmative, conform domeniului în care este efectuată investiția.
 
 

PROIECTE START-UP ÎN DOMENIUL AGROINDUSTRIAL. De când pot fi depuse cererile pentru subvenții și cine poate deveni beneficiar

PROIECTE START-UP ÎN DOMENIUL AGROINDUSTRIAL

De când pot fi depuse cererile pentru subvenții și cine poate deveni beneficiar

PROIECTE START-UP ÎN DOMENIUL AGROINDUSTRIAL. De când pot fi depuse cererile pentru subvenții și cine poate deveni beneficiar

loading ...