SUBVENȚII ÎN AVANS PENTRU PROIECTE INVESTIȚIONALE DE ÎMBUNĂTĂȚIRI FUNCIARE, AMELIORAREA ȘI PROTECȚIA SOLULUI

02 feb 2023
Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură informează că, în conformitate cu Ordinul Agenției Relații Funciare și Cadastru a RM nr. 01 din 01 februarie 2023, deținătorii de terenuri, pot depune cereri de solicitare a subvențiilor în avans pentru proiecte investiționale de îmbunătățiri funciare, ameliorarea și protecția solului, în perioada 01.02. - 07.03.2023.

Cererile de solicitare a subvenției în avans se depun pentru următoarele submăsuri:
  • Prevenirea și combaterea eroziunii  solului;
  • Ameliorarea chimică a solurilor;
  • Conservarea și sporirea fertilității solurilor.
Criterii de eligibilitate: solicitant al subvențiilor poate fi persoana juridică/fizică sau unitatea administrativ teritorială de nivelul întâi, care deține teren în proprietate, posesie sau folosință, înregistrat în modul stabilit de lege, și urmează să implementeze proiectul într-o unitate administrativ - teritorială de nivelul întâi.

Suportul statului constituie 80 % din valoarea proiectului eligibil ce nu va depăși 1 milion de lei.

Plățile vor fi efectuate în două tranșe:

I Tranșă - 70% din valoarea subvenției, care va fi achitată în condiția prezentării dovezilor cofinanțării din partea Beneficiarului în proporție de cel puțin 20%, din valoarea proiectului investițional;
II Tranșă – 30% din valoarea subvenției, se va efectua în baza cererii de debursare, la darea în exploatare a obiectului investiției și prezentarea actelor confirmative. 

Dosarul de solicitare urmează să fie depus de către solicitant la oficiile teritoriale ale AIPA din jurisdicția în care solicitantul va efectua investiția.

Pachetul de documente necesar, ce urmează a fi depus, poate fi accesat pe site-ul AIPA.
loading ...