Dicționarul fermierului! AGROMEDIA te ajută să te descurci mai bine în termeni și abrevieri. Vezi mai jos PRIMUL SET descifrat

12 nov 2020

De cele mai multe ori, în activitatea Domniilor Voastre, vă pomeniți față în față cu un șir de abrevieri din domeniu, pe care încercați să le descifrați și să înțelegeți cât de utile pot fi în munca Dvs. Iată de ce AGROMEDIA vrea să vă ajute și vă oferă un prim-set descifrat al acestor acronime.
 
ACSA - Agenţia Naţională de Dezvoltare Rurală
AIPA - Agenţia de Intervenţie şi Plăţi pentru Agricultură
ADR - Agricultură și Dezvoltare Rurală
PGCI - Programul Global de Consolidare Instituţională
ZLSAC - Zona de Liber Schimb Aprofundat ș i Cuprinzător
DG SANCO - Directoratul General pentru Sănătatea şi Protecţia Consumatorului
BERD - Banca Europeană pentru Reconstrucţie și Dezvoltare
SCERS - Strategia de Creştere Economică şi Reducere a Sărăciei
ENPARD - Programul European de Vecinătate pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală
REDR - Reţeaua Europeană de Dezvoltare Rurală
EUHLPAM - Misiunea Uniunii Europene de Consiliere în Politici Publice pentru Republica Moldova
ISD - Investiţii străine directe
IPFL - Industria de prelucrare a fructelor şi legumelor
FL - Fructe şi legume
ASVSPOA - Agenţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Produselor de Origine Animală
PSA - Programul de Securitate Alimentară
BPA - Bune practici agricole
PIB - Produs Intern Brut
Ha - Hectar [unitate de măsură pentru terenuri]
AVI - Agricultura de valoare înaltă
PPVI - Produse prelucrate cu valoare înaltă
IFAD - Fondul Internaţional pentru Dezvoltarea Agriculturii
CFI - Corporaț ia Financiară Internaţională
IFI - Instituţie financiară internaţională
IPARD - Instrumentul de Preaderare pentru Dezvoltare Rurală
ALP - Asociaţia Locală a Producătorilor
MAIA - Ministerul Agriculturii ș i Industriei Alimentare
FPM - Fondul Provocările Mileniului
CPM - Corporația Provocările Mileniului
MDL - Leu moldovenesc
MIEPO - Organizaţia de Atragere a Investiţiilor şi Promovare a Exportului din Moldova
MEC - Ministerul Economiei şi Comerţului
LMR - Limita maximă de reziduuri
FISM - Fondul de Investiții Sociale din Moldova
BNS - Biroul Naţional de Statistică
CNVCPA - Centrul Naţional de Verificare a Calităţii Producţiei Alcoolice
INVV - Institutul Naţional pentru Viticultură şi Vinificaţie
RISP - Proiectul de Investiţii şi Servicii Rurale
SAPARD - Programul Special de Aderare pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală
SITA - Sistemul de Identificare şi Trasabilitate a Animalelor
 

Dicționarul fermierului! AGROMEDIA te ajută să te descurci mai bine în termeni și abrevieri. Vezi mai jos PRIMUL SET descifrat

Dicționarul fermierului! AGROMEDIA te ajută să te descurci mai bine în termeni și abrevieri

Vezi mai jos PRIMUL SET descifrat

Dicționarul fermierului! AGROMEDIA te ajută să te descurci mai bine în termeni și abrevieri. Vezi mai jos PRIMUL SET descifrat

loading ...