„AGROCEREALE” ARE UN NOU PREȘEDINTE. Cine este proaspătul șef ales de Adunarea Generală a Asociației afli AICI

30 jul 2021
Asociația Exportatorilor și Importatorilor de Produse Agricole și Cerealiere „AGROCEREALE” l-a ales pe Igor Grigoriev la funcția de președinte. Votul i-a fost acordat astăzi în cadrul Adunării Generale extraordinare a Asociaţiei, la care s-a discutat despre acțiunile întreprinse de la numirea dlui Grigoriev la funcția de Director executiv al societății comunitare. În același timp, au fost stabiliți următorii pași pe care urmează să-i întreprindă odată cu desemnarea noului Guvern.  

Igor Grigoriev a menționat că în perioada mai-iulie 2021 a expediat mai multe adresări către un șir de instituții privind soluționarea unei liste întregi de probleme cu care se confruntă Asociația. Este vorba de circulația camioanelor ce transportă încărcăturile cerealiere pe drumurile de toate categoriile ale Republicii Moldova; autorizațiile (așa-numitele dozvoluri) pentru camioane care efectuează transportarea spre porturile Reni, Odesa, Cernomorsk etc., prin care se exportă marea majoritate a producției achiziționate de mebrii Asociației; eliberarea fără impedimente a certificatelor fitosanitare pentru exportul producției cerealiere; fluxul mărfurilor în vamă destul de anevoios și tergiversat, fapt care creează foarte mari probleme membrilor Asociației în sezonul agricol din acest an la exportul mărfurilor.

Grigoriev a mai reiterat că în trei luni de activitate, a perfectat și expediat 36 de scrisori și adresări către factorii de decizie și că la majoritatea subiectelor a recepționat deja răspunsuri. În anumite cazuri instituțiile abilitate au organizat ședințe comune de lucru.

Ședințe de lucru cu participarea membrilor AsociațieiÎn context, precizăm că la 21 mai Agenția Proprietății Publice a organizat ședința de lucru în comun cu reprezentanții Î.S. Calea Ferată a Moldovei. Atunci s-a discutat despre transportul cerealelor pe calea ferată, problema vagoanelor pentru acestea, care sunt insuficiente, și problema tarifelor aplicate de CFM.

La 25 mai, MEI a organizat ședința de lucru cu participarea reprezentanților MAEIE, MADRM și ANTA, la care au fost puse în discuție mai multe subiecte: autorizațiile (dozvoluri) pentru transportarea mărfurilor între RM și Ucraina; sancțiunile aplicate de ANTA în cazul depășirii sarcinii maxime admisibile pentru autovehiculele antrenate în transportul produselor agricole și cerealiere; instituirea unui moratoriu la controalele ce țin de respectarea regimului de muncă și odihnă de către conducătorii auto.

„La 17 iunie am participat la Odesa, Ukraina, la forumul regional Dezvoltarea Infrastructurii Sudului Ukrainei. La 1 iulie, la punctul de trecere Giurgiulești-Reni de către partea ucraineană a fost organizată o ședință de lucru, la care s-au discutat detaliat chestiunilșe tehnice ce țin  de fluidizarea, debirocratizarea și optimizarea exportului de cereale invocate în scrisoarea noastră către Cabinetul de Miniștri al Ukrainei”, a comunicat noul președinte de la AGROCEREALE.

El a mai menționat și problemele membrilor Asociației care activează în stânga Nistrului și care efectuează exportul prin postul vamal Criuleni, care avea un regim de lucru redus. În urma adresării, Serviciul Vamal a revizuit regimul și postul activează 24 din 24 h.

Conducerea AGROCEREALE s-a întâlnit și cu ANSA și au trasat soluțiile pentru a depăși impedimentele Ordinului nr. 166, ale Legii nr. 228 cu privire la protecția plantelor și carantina fitosanitară.

Membrii Asociației au venit cu o adresare către MEI, SV, PF și Agenției Navale privind deschiderea unui chei temporar pe Prut pentru încărcarea barjelor de tonaj mic cu produse cerealiere la export, dat fiind capacitatea redusă a acestui port, iar de chei urmează să se folosească toți agenții economici cointeresați. Agenția Navală i-a informat că pentru deschiderea acestui chei este nevoie să fie modificată Hotărârea  de Guvern, fapt produs din aprilie, dar neaprobat de Executiv.

În calitate de președinte al AGROCEREALE, dl Grigoriev a stabilit de comun acord cu membrii Asociației, pașii pe care urmează să-i realizeze. Printre acțiunile de viitor, intensificarea cooperării cu Parlamentul de legislatura XI, în special Comisia agricultură și industrie alimentară; cooperare cu ANSA și toate organele de decizie din R. Moldova (președinție, Guvernul, ministerele, instituțiile de resort etc).
 
loading ...