IGOR GRIGORIEV: Suntem îngrijorați de situaţia creată pe piața exporturilor de cereale şi oleaginoase

31 mai 2021
Membrii Asociației Exportatorilor şi Importatorilor de Produse Agricole şi Cerealiere „AGROCEREALE”, de curând, au formulat o scrisoare deschisă adresată  Președintelui Republicii Moldova Maia SANDU, Prim-ministrului interimar dlui Aureliu CIOCOI și Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului Domnului Ion PERJU, text care atenționează, dar și informează în cunoștințe de cauză conducerea de vârf despre ghemul de probleme, multiple și complexe, cu care se confruntă agenții economici din domeniul agricol.  “AGROCEREALE” este un organ reprezentativ al producătorilor agricoli și exportatorilor de cereale și oleaginoase, cu o pondere de peste 57% din totalul exporturilor de cereale. Include 13 membri – agenți economici, producători și exportatori, doar de cerealiere. Acum o lună  Adunarea Generală ordinară a Asociației Exportatorilor și Importatorilor de Produse Agricole și Cerealiere “AGROCEREALE” l-a numit în funcția de director executiv pe Igor Grigoriev, fost șef de direcție în cadrul Ministerului Finanțelor și director general al Agenției Proprietății Publice de pe lângă Ministerul Economiei și Comerțului al Republicii Moldova. Dl Grigoreev ne-a oferit cu amabilitate un interviu. Un interviu pe care vi-l propunem fără întrebări. Astăzi, în special în domeniul agricol, toți au întrebări și mai puțini răspunsuri. 
  
 - În ultima perioadă, în spațiul public s-a vorbit mult despre așa numitul export ilegal de grău din rezerva statului. Pe alocuri a fost și scandal, cu scăntei, cu niște accente și apropo-uri electorale.  Zic «așa numitul» pentru că nu este suficient de clar unde ar fi capătul de acuzare, cu atât mai mult cine este vinovatul. Cert este faptul că Agenția Rezerve Materiale a informat din timp toate instituțiile statului abilitate să cunoască această mișcare strategică pănă la urmă, adica despre o eventuală înnoire dacă vreți a rezervelor de grău, prin export firește. Lucrul acesta se face periodic, există lege în acest sens și hotărăre de Guvern corespunzătoare.  Altceva că nu s-a făcut transparent, responsabilii n-au avut grijă să dea explicațiile de rigoare, atât presei, cât și societății în ansamblu. Puțin probabil că a fost un act de reavoință. Procuratura și celelalte organe de control ar fi investigat și raportat, imediat. Văd o ușoară politizare a acestui subiect oarecum sensibil. 
 
-  De mai mult timp membrii Asociației se confruntă cu dificultăţi la exporturile de grâu şi floarea soarelui, care cu regularitate sunt sistate fără nici un motiv şi fără nici o explicaţie logică şi juridică. Și aici problema cea mai mare este a Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor, care la data de 31 martie 2020, a emis Ordinul nr. 166 din 31.03.2020 prin care solicită documente suplimentare și a schimbat procedura de eliberare a certificatului fitosanitar la export. Avem motive să credem că ordinul respectiv a fost emis pentru a stopa sau a pune impedimente la exportul de cereale şi oleaginoase. O analiză a ordinului dat și impedimentele cu care se confruntă și în prezent exportatorii, arată că acesta a fost emis cu grave încălcări, care au impact major social şi economic, şi anume:
a. Ordinul ANSA nr.166 din 31 martie 2020 a fost remis în zi de odihnă, anunțată de CSE RM prin dispoziția nr.6 din 25.03.2020.
 
-  Exportul cerealelor și oleaginoaselor în proporții de 87 % sunt transportate către porturile din Ucraina – Reni, Odessa, Iliiciovsc cu transportul auto. Zilnic către aceste porturi sunt direcționate circa 100-130 de autocamioane, care necesita documente permisive corespunzătoare – autorizații pentru transportarea mărfii valabile pe teritoriul Ucrainei. În anul 2019 partea ucraineana a eliberat o parte din autorizațiile menționate cu titlul “pentru activități portuare”, ce ca urmare a permis fluidizarea traficului de mărfuri către tara vecina. În anul 2020 partea ucrainenă nu a eliberat nici o autorizație suplimentară, ceea ce a adus la stoparea completă a tranzitării din Republica Moldova spre Ucraina. La momentul actual activitatea economica a portului Reni, Ucraina, situat la o distantă de numai 20 km de hotarul Republicii Moldova, în proporție de 90 % este asigurată de către agenții economici din Republica Moldova, cu investiții in infrastructura portuara, creșterea locurilor de munca, ect. În urma insuficienței autorizațiilor de transport au de suferit agenții economici din țară. În contextul celor relatate Asociația “AGROCEREALE“ vine respectuos cu solicitarea de a examina posibilitatea discuțiilor cu partea ucraineana ce tine de:

- anularea autorizațiilor pentru transportarea mărfurilor sau posibilitatea permiterii exportului către portul Reni a produselor cerealiere si oleaginoase (tronsonul de 20 km) pe acte interne a Republicii Moldova, dar și pentru celelalte porturi;
- posibilitatea eliberării autorizațiilor permisive către portul Reni la punctul de trecere a hotarului moldo-ucrainean s.Giugiulești;
- planificarea pentru al doilea semestru al anului 2021 a 40 000 autorizații portuare pentru exportul produselor cerealiere si oleaginoase către portul Reni.


Asociația “AGROCEREALE“ este dispusă să intervină în comun cu instituțiile statului către instituțiile abilitate din Ucraina pentru soluționarea problemelor expuse cât si pentru eliminarea restricțiilor în procesul de eliberare a autorizațiilor, liberalizarea circulației mărfurilor cu transportul auto între Republica Moldova și Ucraina. N-ar strica să fim incluși și în diferite grupuri de lucru pe problema dată în discuțiile cu partea ucraineană.
 
  •  Asociația „AGROCEREALE”, solicită sprijinul pentru neadmiterea verificărilor și controalelor unităților de transport rutier și conducătorilor auto în ceia ce privește respectarea regimului de muncă și odihnă de către angajaţii Agenției Naționale Transport Auto (Agenţia ANTA). Cunoaştem, că în conformitate cu prevederile art. 153 alin.(1) litera b) din Codul transporturilor rutiere nr. 150 din 17.07.2014, cerințele ce țin de obligativitatea dotării cu tahografe a vehiculelor rutiere înmatriculate pentru prima oară în Republica Moldova până la intrarea în vigoare a Codului se pun în aplicare după 5 ani de la intrarea lui în vigoare, adică din luna iulie 2019. Actualmente persoanele cu funcții de control din cadrul Agenției ANTA, supun verificărilor și controalelor unitățile de transport rutier și conducătorii auto în ceea ce privește respectarea regimului de muncă și odihnă, în conformitate cu prevederile Acordului AETR şi respectiv, vor aplica amenzi usturătoare faţă de operatorii de transport pentru nerespectarea lor.  Înțelegem foarte bine necesitatea acestor controale și verificări, dar în același timp până la moment nu au fost întreprins măsurile necesare pentru respectarea prevederilor Hartiei Calității şi efectuarea unor investiţii în parcări pe traseele principale și a locurilor de odihnă. O problem ar fi și trecerea propriu-zisă a frontierei de stat.  S-ar cere diminuarea timpului de trecere a punctelor de frontieră, care ajunge uneori mai mult de 24 de ore de aşteptare, dar și organizarea terminalelor vamale la punctele de trecere a hotarului, pentru efectuarea pauzelor de odihnă pentru conducătorii auto, precum şi alte măsuri necesare. Reieșind din cele menționate, solicităm respectuos, introducerea unui moratoriu asupra controalelor privind respectarea regimului de muncă și odihnă de către Agenţia ANTA şi sistarea înaintării propunerilor de modificare a legislaţiei ce ține de încălcările prevederilor Acordului AETR, până la soluționarea problemelor privind  crearea condițiilor de muncă şi odihnă pentru conducătorii auto. Propunerile de modificare a Codului contravenţional privind introducerea amenzilor pentru nerespectarea prevederilor Hartiei Calității referitor la regimul de muncă și odihnă, nu vor putea fi justificate şi respectate de conducătorii auto până ce nu vor fi create condițiile necesare.
  •  Transportul feroviar de cereale este o componentă importantă a exportului din RM, care asigură profit atât pentru întreprinderile agricole, cât și pentru Calea Ferată din Moldova (CFM). Este important de asemenea că transportul acestor mărfuri pe cale ferată face posibilă atât asigurarea volumelor de transport penrtu CFM, cât și protejază rețeaua rutieră a țării. Asociația Exportatorilor și Importatorilor de Produse Agricole și Cerealiere „AGROCEREALE”, se adresează pentru prevenirea unei situații catastrofale anuale, ce se crează la transportul produselor cerealiere și oleaginoase pe CFM în domeniul transportării produselor menționate, legat de insuficiența cronică a vagoanelor specializate. Calea ferată din Moldova dispune de circa 720 vagoane cerealiere. Din experiența anilor precedenți cunoaștem că o parte din ele sunt date în arendă peste hotarele țării, de obicei cifra atingând numărul de 450 vagoane, lipsind exportatorii din RM de transportul necesar chear în lunile de vârf (iulie - aprilie). Suntem conștienți de faptul, că predarea în arendă a vagoanelor este o modalitate de a primi un benificiu suplimentar pentru CFM, mai ales în lunile aprilie-iunie, când ele nu sunt solicitate la cotele respective de către agenții economici din Republica Moldova, însă începând cu luna iulie, când incepe recolta, se simte o insuficiență de vagoane pentru cereale, situație ce se acutizează an de an. În urma acestui fapt au de suferit producătorii agricoli și exportatorii de cereale, care sunt și plătitori importanți la bugetul de stat, cu mii de angajați în domeniul agricol. Numai spre portul Reni (Ucraina) au fost transportate în anul 2018 circa 8000 vagoane, în anul 2019 această cifră circa 9000 vagoane, iar în anul 2020 această cifră a depășit 9000 vagoane. Un calcul simplu  arată că cerințele lunare numai penrtu portul Reni sunt de 1500 ture-vagon, respectiv necesitatea de vagoane cerealiere ar fi de circa 460 doar spre destinația numită. Pe lângă aceasta mai este și fluxul de transport de cereale spre portul Giurgiulești, dar și Odesa, Cernomorsc ș.a. calculele efectuate demonstrează necesitatea utilizării a circa 500 vagoane specializate. Reeșind din cele relatate solicităm implicarea Domniei Voastre în instituirea unui control riguros asupra procesului de dare în arendă după hotarele RM a vagoanelor specializate pentru transportarea cerealierelor, asigurând numărul necesar de minimum 500 vagoane pentru exportatorii autohtoni. 
  •  Membrii Asociației, dar și agenții economici din domeniul transporturilor deseori se confruntă cu problema ce ține de circulația camioanelor cu  încărcăturile, inclusiv cerealiere, pe drumurile de toate categoriile ale Republicii Moldova. Vorbim de masa totală a camioanelor, care pe categoriile de drumuri locale este mai mică, decât pe drumurile republicane și internaționale, lucru prevăzut de Regulamentul abrobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1073 din 1 octombrie 2007, cu modificările ulterioare. Aceste impedimente create de ANTA, creează dificultăți la transportare, șoferii de camioane fiind amendați, deseori nejustivicat. 
  • În plină pandemie de COVID-19, care, în consecinţă, a dus la o criză economică profundă, când fiecare leu la bugetul de stat are o importanţă majoră, autorităţile, în loc să ajute producătorii agricoli, le creează impedimente în activitatea lor, iar aceasta poate duce la o aprofundare a crizei în domeniu.  Este important să menţionăm că membrii Asociaţiei nu vin cu solicitări de ajutor sau facilități din partea instituțiilor statului în situaţia de criză creată, dar își doresc transparenţă în procesul decizional şi posibilitatea să-şi desfăşoare activitatea normal şi civilizat, având un dialog constructiv cu instituțiile statului.
 
Top știri

PLANTAȚIE DE CĂPȘUNI PE LÂNGĂ BISERICĂ. Preotul din Nisporeni a făcut studii în agricultură pentru a-și ajuta comunitatea

24 jun 2022

GRÂUL, ORZUL ȘI PORUMBUL SE IEFTINESC. Fermierii din Australia ar putea obține o recoltă record de grâu

06 jun 2022

MOLDOVA, ȚARĂ AGRARĂ, DAR FĂRĂ UNIVERSITATEA AGRARĂ. Decizia autorităților de a comasa UASM cu UTM a trezit un val de nemulțumiri

29 jun 2022

APICULTURĂ PE TIMP DE RĂZBOI. Cu cât vând anul acesta ucrainenii mierea la export?

15 jun 2022

CÂTĂ APĂ DĂM ALBINELOR VARA? Cum facem un adăpător bun?

13 jun 2022
Din aceeași categorie

CEREALELE CÂȘTIGĂ DIN NOU ÎN PREȚ. Și prețul rapiței a urcat. Rusia prognozează recolte record de grâu

29 jun 2022

PREȚURILE CEREALELOR SCAD DRAMATIC. Lucrurile merg și mai rău în cazul rapiței

24 jun 2022

DEBLOCAREA EXPORTULUI DE GRÂU – DISCUTATĂ LA URMĂTOAREA ȘEDINȚĂ CSE

23 jun 2022

PREȚURILE RAPIȚEI S-AU MICȘORAT SEMNIFICATIV. Motivele, AICI

22 jun 2022

CE URMEAZĂ PENTRU PREȚURILE CEREALELOR? La ce să ne așteptăm în noul sezon?

21 jun 2022

IGOR GRIGORIEV: Suntem îngrijorați de situaţia creată pe piața exporturilor de cereale şi oleaginoase

IGOR GRIGORIEV: Suntem îngrijorați de situaţia creată pe piața exporturilor de cereale şi oleaginoase

IGOR GRIGORIEV: Suntem îngrijorați de situaţia creată pe piața exporturilor de cereale şi oleaginoase

loading ...