AU FOST DEFINITIVATE. Strategia Națională de Dezvoltare Agricolă și Rurală 2021-2030 și-a stabilit domeniile de aplicare

19 feb 2021
Comitetul director al proiectului twinning „Sprijin suplimentar pentru agricultură, dezvoltare rurală și siguranță alimentară în Republica Moldova” s-a reunit în cea de-a II-a ședință. Evenimentul a avut drept scop trecerea în revistă a progreselor înregistrate vizavi de implementarea proiectului, reactualizarea obiectivelor, dar și pentru a stabili acțiunile pentru următoarul trimestru. ce urmează a fi întreprinse în următoarele trei luni. Agenda ședinței a inclus aprobarea planului de acțiuni pentru următoarele șase luni și raportul trimestrial.
 
S-a menționat că, până în prezent, au fost definitivate domeniile de aplicare, structura și conținutul Strategiei Naționale de Dezvoltare Agricolă și Rurală 2021-2030. În context, a fost stabilită structura de bază a procesului de elaborare a strategiei (manualul privind procesul de elaborare, responsabilitățile, termenele, pachetele și grupul de lucru).
 
“În scopul implementării celor mai înalte standarde în domeniul siguranței alimentare, dezvoltarea unei agirculturi competitive și a zonelor rurale prospere în țara noastră, am inițiat un set de activități ce vor spori procesul de armonizare a legislației naționale cu cea a Uniunii Europene. În această perioadă au fost înregistrate progrese privind evaluarea strategică de mediu a noii strategii și dezvoltarea unui set de indicatori pentru SNDAR 2030 și pentru programele sectoriale”, a declarat ministrul Ion Perju, care a tranmis un mesaj de recunoștință Uniunii Europene pentru suportul continuu oferit MADRM.
 
Pentru perioada următoare, părțile prezente la dioalog au convenit ca instituțiile implicate în activitățile de elaborare și implementare a politicilor statului conexe agriculturii (MADRM, AIPA și ANSA), să beneficieze de consultanța experților internaționali. Anume ei sunt cei care vor formula recomandări pentru implementarea legislației UE privind politica de calitate și standardele de marketing pentru produse de origine animală (ouă și carne de pasăre).
 
AGROMEDIA amintește că proiectul twinning „Sprijin suplimentar pentru agricultură, dezvoltare rurală și siguranța alimentară”, demarat la 1 septembrie 2020, este finanțat de Uniunea Europeană și oferă asistență MADRM, AIPA și ANSA. Bugetul este de 2 mln euro.

AU FOST DEFINITIVATE. Strategia Națională de Dezvoltare Agricolă și Rurală 2021-2030 și-a stabilit domeniile de aplicare

AU FOST DEFINITIVATE

Strategia Națională de Dezvoltare Agricolă și Rurală 2021-2030 și-a stabilit domeniile de aplicare

AU FOST DEFINITIVATE. Strategia Națională de Dezvoltare Agricolă și Rurală 2021-2030 și-a stabilit domeniile de aplicare

loading ...