CE FACI DUPĂ ANULAREA PATENTEI? Soluția propusă de autorități

30 mai 2023
Se știe deja că din 1 iulie 2023 va expira termenul de desfășurare a activității de comerț în baza patentei. Soluția propusă de autorități este trecerea la activitatea independentă. Ce este asta și cum se face trecere? Vedeți mai jos.
 

Ce să faci după anularea patentei de întreprinzător?

După 1 iulie 2023, activitatea în bază de patentă va putea fi înlocuită cu un regim simplificat de activitate independentă. Astfel, vei continua să-ți desfășori activitatea ca persoană fizică. Tot ce se va cere de la tine este:
 • să deții un aparat de casă;
 • să achiți, o dată în trei luni, 1% din venitul obținut;
 • să plătești lunar o taxă fixă (tot așa cum se plătește și acum).
Drept urmare, nu va trebui să înregistrezi o întreprindere și nu vei avea nevoie de un contabil. Asta, bineînțeles, dacă vrei să continui să activezi ca persoană fizică. Activitatea independentă este reglementată de capitolul 102 al titlului II din Codul fiscal, ca o formă simplă de organizare a evidenței activității cu minimum obligații de raportare la Serviciul Fiscal de Stat.
 
Ce reprezintă activitatea independentă?

Activitatea independentă este activitatea de comerț desfășurată de o persoană fizică rezidentă doar în mod individual, fără a constitui o formă organizatorico-juridică, în urma desfășurării căreia se obține venit.
 
Care este procedura de înregistrare a activității independente?

Pentru înregistrarea activității independente, e nevoie să depui o cerere corespunzătoare la subdiviziunea Serviciului Fiscal de Stat, în a cărui rază teritorială de deservire se află adresa ta de domiciliu.
 
În afară de cerere, mai trebuie să prezinți și următoarele acte:
 • copia buletinului de identitate;
 • copia documentului ce atestă procurarea legală a mașinii de casă și control cu memorie fiscală (MCC) de pe piața internă (copia facturii sau a facturii fiscale, după caz);
 • contractul privind asistența tehnică pentru MCC;
 • cartea tehnică;
 • registrul de evidență a serviciilor de asistență tehnică pentru MCC;
 • registrul MCC;
 • instrucțiunile de folosire, instalare, exploatare, întreținere a MCC;
 • înștiințare de recepționare a notificării privind inițierea activității de comerț, însoțită obligatoriu de copia notificării;
 • documentele ce confirmă statutul de persoană asigurată în sistemul public de asigurări sociale și de asigurări obligatorii de asistență medicală la momentul inițierii activității independente;
 • copia documentului eliberat de instituția financiară ce confirmă deschiderea contului bancar (după caz).
Persoanele care vor activa conform regimului fiscal – activitate independentă vor avea un șir de beneficii:
 • activitatea lor nu va fi limitată din punct de vedere al termenului de desfășurare și al anumitor tipuri de unități de comerț în cadrul cărora se planifică desfășurarea activității;
 • vor putea comercializa un spectru larg de mărfuri (cu excepția mărfurilor supuse accizelor);
 • vor avea dreptul să importe mărfuri cu scopul de a le comercializa;
 • nu vor fi obligați să țină evidența contabilă și să prezinte declarația cu privire la impozitul pe venit;
 • vor plăti un impozit pe venit de numai 1% din venitul obținut în perioada fiscală, dar nu mai puțin de 3000 lei anual;
 • veniturile din vânzări anuale nu trebuie să depășească 1 200 000 lei. Această normă va intra în vigoare începând cu data de 01 iulie 2023. În prezent, limita veniturilor anuale din vânzări pentru persoanele care practică activitate independentă este de 600 000 lei.
 • cheltuielile suportate pentru procurarea aparatului de casă folosit în activitate diminuează suma impozitului pe venit pentru prima perioadă fiscală;
 • contribuțiile de asigurări sociale de stat obligatorii vor putea fi plătite în mărime fixă, lunar, câte 1/12 din suma anuală stabilită pentru anul corespunzător, până la data de 25 a lunii următoare lunii de gestiune.
 
Notă! În cazul patentei de întreprinzător, veniturile din vânzări ale titularului acesteia nu trebuie să depășească 300 000 lei într-o perioadă de 12 luni consecutive.

Cam astea sunt cele mai importante aspecte pe care trebuie să le știi dacă activezi în baza patentei.

Sursa: Dad.md
loading ...