CE SE ÎNTÂMPLĂ CU NISTRU? Savanții ecologiști bat din nou alarma

15 feb 2021

Râul Nistru a devenit din nou subiect de discuție printre savanții ecologiști. Vorba e că în ultima perioadă s-a înregistrat o scădere bruscă a nivelului apei, viteza cursului a scăzut, iar fluviul  se înnămolește pe alocuri. Situația respectivă a fost constatată în urma celei mai recente expediții, care a avut loc la începutul lui februarie la Naslavcea, și efectuată de un grup de cercetătoare ale Laboratorului de Hidrobiologie și Ecotoxicologie și Laboratorului de Ihtiologie și Acvacultură din cadrul Institutului de Zoologie.
Membrul corespondent, Elena Zubcov, doctor habilitat în biologie, profesor, șefa Laboratorului Hidrobiologie şi Ecotoxicologie al Institutului de Zoologie, a susținut recent, la Academia de Științe a Moldovei, Lecția publică „Studiul stării ecologice a ecosistemului fluviului Nistru”.
 
Evenimentul a fost consacrat unei probleme vitale pentru Republica Moldova: starea ecologică a fluviului Nistru în condițiile schimbării climatice, dar și impactului activității umane. 
Menționăm că problema Nistrului nu e de azi și nici de ieri. Este una veche. Savanții, ecologiștii au bătut alarma ani de-a rândul asupra riscului ca RM ar putea rămâne fără apă în Nistru, că se distruge ecosistemul fluviului etc.
Problemele sunt multiple - de la riscurile de ordin ecologic, schimbări climatice - până la pericolul pe care-l prezintă construcția unor staţii hidroelectrice sau extragerea nisipului și prundișului.
 

Sursa: jurnal.md

CE SE ÎNTÂMPLĂ CU NISTRU? Savanții ecologiști bat din nou alarma

CE SE ÎNTÂMPLĂ CU NISTRU? Savanții ecologiști bat din nou alarma

CE SE ÎNTÂMPLĂ CU NISTRU? Savanții ecologiști bat din nou alarma

loading ...