CELE MAI PROSPERE IMM-URI DIN REPUBLICA MOLODVA AU FOST PREMIATE ÎN CADRUL UNUI EVENIMENT DEDICAT BUSINESS-ULUI AUTOHTON

18 nov 2021
Cele mai prospere întreprinderi mici și mijlocii (IMM) din Republica Molodva au fost premiate, astăzi, în cadrul unui eveniment dedicat business-ului autohton. La eveniment au participat reprezentanți ai autorităților, antreprenori, fermieri și experți în economie.
În debutul ședinței, Secretarul de Stat Vasile ȘARBAN a subliniat că, evenimentul reprezintă o platformă de celebrare și apreciere a realizărilor agricultorilor care contribuie la dezvoltarea sectorului agroindustrial.

„Sectorul agroindustrial este, cu certitudine, mai mult decât o prioritate pe agenda guvernării, este o componentă importantă a economiei naţionale, cu o pondere prioritară în principalii indicatori macro-economici ai țării. În acest context, Guvernul și-a propusajustarea, elaborarea și implementarea politicilor aferente sectorului agroindustrial, fiind pus accentul pe adaptarea acestora la noile realități, inclusiv prin prisma schimbărilor climatice și promovarea stringentă a unor acțiuni care ar avea impact semnificativ. Astfel, suntem focusați pe consolidarea cadrului de politici prin elaborarea și aprobarea unei strategii, menite să optimizeze dezvoltarea sectorului și să reseteze dezideratele de pe Agenda guvernării; majorarea Fondului de subvenționare în agricultură și revizuirea paradigmei de acordare a suportului financiar din partea statului; promovarea produselor autohtone, atît pe piața internă, cît și pecea externă; diversificarea activităților economice în mediul rural, crearea locurilor de muncă și sporirea veniturilor, inclusiv prin stimularea tinerilor fermieri și facilitarea dezvoltării afacerilor în mediul rural; implementarea bunelor practici în agricultură, prin utilizarea îngrășămintelor organice, respectarea asolamentelor, diversificarea culturilor și alte elemente care nemijlocit vor contribui la îmbunătățirea condițiilor de dezvoltare a sectorului; reorientarea fermierilor spre culturi mai rezistente la condiții de secetă și stimularea agriculturii intensive, cu valoare adăugată sporită ș.a. Pentru realizarea obiectivelor menționate este nevoie de sprijin financiar, atât din partea statului, cât și din partea statelor-partenere. În acest context, aduc mulțumiri organizatorilor și tuturor celora care sunt implicați în procesul de dezvoltare a sectorului”, a subliniat oficialul.

În cadrul evenimentului, participanții au discutat despre oportunitățile pentru IMM-uri, despre provocările și soluțiile de realizare a investițiilor durabile. În acest sens, au fost supuse analizelor modelele de afaceri de succes și a fost examinat impactul concurenței asupra ocmpetitivității și necesitatea parteneriatelor pentru inovare și cercetare. Evenimentul a culminat cu Gala de premiere, unde au fost decernate diplome IMM-urilor ce au înregistrat rezultate deosebite, au creat produse noi pe piață, au accesat fonduri, au realizat exporturi și au implementat tehnologii noi.

 Notă: Potrivit Biroului Național de Statistică, în anul 2019 numărul IMM-urilor a constituit 55,9 mii întreprinderi și reprezintă circa 98,6% din numărul total de întreprinderi. Numărul persoanelor care au activat în întreprinderile mici şi mijlocii în perioada de referință a constituit 335,8 mii, deținând 61,6% din numărul total de persoane al întreprinderilor. Veniturile din vânzări ale IMM-urilor în această perioadă au atins cifra de 157 335,6 mil. lei sau 39,5% din venituri din vânzări în total pe economie.

CELE MAI PROSPERE IMM-URI DIN REPUBLICA MOLODVA AU FOST PREMIATE ÎN CADRUL UNUI EVENIMENT DEDICAT BUSINESS-ULUI AUTOHTON

CELE MAI PROSPERE IMM-URI DIN REPUBLICA MOLODVA AU FOST PREMIATE ÎN CADRUL UNUI EVENIMENT DEDICAT BUSINESS-ULUI AUTOHTON

CELE MAI PROSPERE IMM-URI DIN REPUBLICA MOLODVA AU FOST PREMIATE ÎN CADRUL UNUI EVENIMENT DEDICAT BUSINESS-ULUI AUTOHTON

loading ...