CEREALELE UCRAINENE CE TRANZITEAZĂ RM NU VOR FI VERIFICATE LA VAMĂ

15 sep 2023
Comisia pentru Situații Excepționale (CSE) a decis că un șir de mărfuri originare din Ucraina, tranzitate prin teritoriul țării noastre, vor fi exceptate de la efectuarea controalelor Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor, în conformitate cu practicile actuale ale Uniunii Europene.
 
Decizia a fost motivată prin necesitatea „facilitării tranzitului mărfurilor de origine non-animală și fluidizării traficului la frontierele Republicii Moldova”.
 
Prin derogare de la prevederile art.19 alin.(10) din Legea nr.228/2010 cu privire la protecţia plantelor şi la carantina fitosanitară, ale pct.19 din Regulamentul privind modul de trecere a frontierei de stat a mărfurilor supuse controlului de către Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.93 8/2018, sunt exceptate de la efectuarea controalelor Agenţiei, mărfurile de la poziţiile tarifare 1001-1008, 1205, 1206 00 originare din Ucraina, aflate în regim vamal de tranzit internaţional, tranzitate prin teritoriul Republicii Moldova, prin punctele de trecere a frontierei de stat, intrare Giurgiuleşti-Reni şi ieşire Giurgiuleşti-Galaţi, precum şi transportate pe cale feroviară, se precizează în decizia CSE.
 
loading ...