CINE ARE DREPTUL SĂ IMPORTE CEREALE ÎN R. MOLDOVA? Noile prevederi

12 oct 2023
Regulamentul cu privire la organizarea și funcționarea comisiei de licențiere a importului pentru anumite categorii de cereale a fost astăzi prezentat. Potrivit acestuia, agenții economici vor solicita obținerea licenței prin cerere și vor fi necesare următoarele documente: copia Extrasului din Registrul de Stat al persoanelor juridice sau a Certificatului de înregistrare a gospodăriei țărănești; copia buletinului de identitate al reprezentantului legal în cazul în care cererea este depusă prin reprezentant legal; alte acte justificative.
 
Sunt supuse licențierii și formează obiectul de reglementare al prezentului regulament următoarele produse: grâu; porumb; semințe de floarea-soarelui, chiar sfărâmate. Excepție fac produsele destinate însămânțării. Vor avea dreptul la obținerea licenței doar agenții economici care desfășoară activități economice în următoarele domenii: creșterea animalelor; fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de fermă, a produselor de morărit, a uleiurilor și grăsimilor. Licența de import se eliberează pentru fiecare operațiune de import, a menționat Vladimir Bolea.
 
Licența de import poate fi utilizată doar de titularul acesteia și în scopurile în care a fost eliberată. În cazul identificării neconformităților de utilizare a licenței, Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare va anula valabilitatea ei. Importatorul poate încheia contract de import-export doar după obținerea licenței de import și în funcție de cantitatea determinată. Tranzacția economică pe teritoriul Republicii Moldova este sub supravegherea Serviciului Vamal, astfel încât producția importată să ajungă la importator.
 
Veridicitatea informației menționate în cerere de către solicitantul licenței de import se efectuează de către o Comisie specială constituită prin ordinul ministrului. După depunerea dosarului pentru acordarea licenței de import în cel mult 5 zile lucrătoare la locul/locațiile de desfășurare a activității economice a solicitantului, se vor verifica: volumul stocurilor existente la data curentă; șeptelul de animale conform Registrului de Stat al Animalelor și se întocmește un act de verificare; capacitățile de producție/procesare pentru volumul de producție necesar pentru activitatea fermei de animale/unității de procesare pentru următoarele 6 luni; certificatul de conformitate, mai spune V. Bolea.
 
Regulamentul poate fi accesat AICI

Sursa foto: Verum Agro Trading
loading ...