CONFERINȚA ANUALĂ A ASOCIAȚIILOR UTILIZATORILOR DE APĂ PENTRU IRIGAȚII: În 2021 au fost investite circa 150 milioane de Lei în construcția și reabilitarea sistemelor de irigare

22 feb 2022
Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare (MAIA) a participat, astăzi, la cea de-a VIII-a ediție a Conferinței anuale a Asociațiilor Utilizatorilor de Apă pentru Irigații (AUAI), organizată cu suportul Fondului de Dezvoltare Durabilă Moldova (FDD Moldova) și Proiectul USAID Agricultura Performanta în Moldova (USAID/APM).
 La eveniment au participat producătorii agricoli, membri ai AUAI, reprezentanții autorităților publice centrale și locale, parteneri de dezvoltare. Evenimentul s-a desfășurat sub genericul: „Asigurarea sustenabilității AUAI în condițiile climaterice extreme.

 În debutul conferinței, ministrul MAIA, Viorel GHERCIU, a subliniat importanța sistemelor de irigare pentru agricultura modernă și furnizarea produselor agroalimentare.

 „Sectorul de irigare este unul vital pentru dezvoltarea agriculturii și sper că, prin eforturi comune, să reușim reabilitarea sistemelor de irigare, astfel încât agricultorii să aibă acces la resurse de apă calitativă. În prezent, MAIA este preocupat de inițierea negocierilor cu partenerii de dezvoltare pentru a atrage resurse financiare necesare în acest sector. Anul trecut, sectorul privat a investit circa 150 milioane de Lei în construcția și reabilitarea sistemelor de irigare, în timp ce statul a venit cu un suport considerabil de circa 50 % , în jur de 75 milioane de Lei, oferiți din Fondul de Subvenționare. Ne dorim ca în viitor să intensificăm suportul și să asigurăm o distribuire majorată a resurselor pentru acest sector”, a declarat ministrul.
 
În panelul de discuții, Valentina BADRAJAN, Director executiv al FDD Moldova a realizat o retrospectivă a activității AUAI în anul 2021, reliefând tendințele și perspectivele de dezvoltare a sectorului. Astfel, a menționat că în anul 2021 au fost constituite trei AUAI noi, au fost finalizate cinci proiecte investiționale și desfășurate 14 cursuri de instruire și ateliere de lucru. În același timp, nouă Asociații au beneficiat de tehnică de calcul și softuri necesare în activitate, grație programului post-Compact.
 
Ulterior, despre dezvoltarea sectorului de irigare în contextul documentelor de politici ale MAIA a vorbit Angela DOGOTARI, șefa Serviciului politici în domeniul fondului funciar și îmbunătățiri funciare.
 
„Principalele probleme din sectorul de irigare sunt: starea tehnică precară a infrastructurii de irigare; lipsa unui management eficient și stabil al resurselor de apă; reducerea semnificativă a suprafețelor de irigare; utilizarea irațională a resurselor de apă; insuficiența tehnicii performante pentru irigare; lipsa recomandărilor ce țin de procedeele tehnologice; lipsa specialiștilor din domeniu. În scopul atenuării provocărilor, ministerul este în proces de definitivare a Strategiei Naționale de Dezvoltare Agricolă și Rurală (2022-2027), document în care se regăsește obiectivul de consolidare a scetorului agricol rezilient la schimbările climatice. Astfel, în cadurl Programului în domeniul hidroameliorației, am stabilit următoarele acțiuni: reabilitarea și construcția sistemelor centrale de irigare pentru o suprafață de minim 100 mii ha; dezvoltarea irigării la scară mică pentru o suprafață de minim 30 mii ha; curățarea lacurilor de acumulare pentru irigare; asigurarea cu apă de calitate pentru irigare”, a comunicat Angela DOGOTARI.
 
În panelurile de discuții, agricultorii au avut ocazia să adreseze întrebări autorităților și organizațiilor de profil, au realizat schimb de experiențe și bune practici agricole, precum și au lansat reflecții privind dezvoltarea durabilă a sectorului de irigare.

CONFERINȚA ANUALĂ A ASOCIAȚIILOR UTILIZATORILOR DE APĂ PENTRU IRIGAȚII: În 2021 au fost investite circa 150 milioane de Lei în construcția și reabilitarea sistemelor de irigare

CONFERINȚA ANUALĂ A ASOCIAȚIILOR UTILIZATORILOR DE APĂ PENTRU IRIGAȚII

CONFERINȚA ANUALĂ A ASOCIAȚIILOR UTILIZATORILOR DE APĂ PENTRU IRIGAȚII

loading ...